Dotcom-selskaberne har succes

Rygterne om dotcom-selskabernes død er overdrevet. Det mener branchedirektør Tom Togsverd, ITEK, Dansk Industri, der forudser, at IT-væksten vender tilbage.

Læs mere
Fold sammen
2004 er udråbt til at være et vækstår for IT-, tele og elektronik-industrien i Danmark. Sker det?

Ja, stadig flere virksomheder melder om stigende omsætning, dels drevet af høj vækst i USA og Asien, men også af begyndende opsving i Danmark og Euroland. Tidligere opgørelser har vist, at mere end en tredjedel af alle virksomheder påtænker større IT-satsninger i år. Uanset udfaldet af den kommende opgavestruktur forventer jeg, at også den offentlige sektor vil være med til at trække væksten i gang med IT i folkeskolen, elektroniske patientjournaler og f.eks. digital indberetning af sygedagpenge.Hvorfor bliver der så flere IT-arbejdsløse?

I 2002 og 2003 skete der et fald i den samlede beskæftigelse i erhvervet, hvilket primært har kunnet mærkes blandt datamatikere og andre kortere uddannede. Til gengæld har vi set en stigning i udviklingsopgaverne, hvorfor beskæftigelsen af ingeniører og dataloger har været stigende. Den tendens fortsætter, og lige nu er der behov for IT-medarbejdere i sikkerhed og e-business.E-handel står for en stadig større del af væksten og markedet. Så dotcom var trods alt ikke så tosset?

Nej, bestemt ikke. Perspektiverne i »den ny økonomi« om, at internettet ville revolutionere vore forretningsmuligheder og -processer har vist sig at være rigtige. Ulykken bestod i en overvurdering af den hastighed, hvormed forandringerne ville ske, og navnlig af dotcom-selskabernes værdi. Men forudsigelserne om brug af e-business har overgået prognoserne fra sluthalvfemserne, ligesom mange dotcom-selskaber faktisk lever i bedste velgående. Store dele af industrien er udenlandsk ejet. Betyder det, at væksten ikke kommer os lokalt til gavn?

Både ja og nej: Udenlandsk ejerskab kan være en nødvendig forudsætning for, at et lokalt udviklet produkt hurtigt kan komme ud på det globale marked. Vi skal kæmpe for, at de spændende udviklingsopgaver fortsat placeres i Danmark, således at vi kan skabe værdi i og til Danmark og opretholde spændende arbejdspladser. Det forudsætter dog, at Danmark kan konkurrere med andre lande om skattevilkår og andre erhvervsbetingelser - en udfordring, som vi appellerer til regeringen om at bistå os med.