DONG slipper for besværlig miljøundersøgelse

Indenom. Et konsortium med DONG i spidsen, som etablerer et demonstrationsanlæg for fremstilling af bioethanol i Kalundborg, har med et pennestrøg undgået en dyr og tidskrævende miljø-undersøgelse og dermed overhalet et tilsvarende anlæg på Bornholm indenom

Da virksomheden Biogasol i marts måned fortalte, at de ville etablere Danmarks - og måske verdens - mest avancerede demonstrationsanlæg for fremstilling af bioethanol ved hjælp af biologiske restprodukter, vurderede virksomhedens stifter og direktør Birgitte K. Ahring, at virksomheden havde et forspring på mange måneder foran konkurrenterne.

Men det tid forspring er nu stort set spist op.

Konsortiet mellem det statsejede Dong, Danisco, Statoil og AgBioEnergy har ved etablering af et konkurrerende demonstrationsanlæg ved Asnæsværket i Kalundborg undgået den tidskrævende og omkostningstunge VVM-undersøgelse.

VVM-undersøgelsen er en offentlig miljø- og planmæssig undersøgelse af konsekvenserne af at etablere en fabrik i området og tager typisk op til et år.

Den undersøgelse har Miljøcenter Roskilde svaret, at konsortiet ikke behøver at gennemføre.

- Det er klart konkurrenceforvridende, og det vækker undren hos os, at Dong-konsortiet helt kan undgå en VVM-undersøgelse, siger direktør, professor Birgitte K. Ahring, som har været frontløber på 2. generations fremstilling af bioethanol.

Miljøcenter Roskilde har fastslået i sin afgørelse af det 4,5 mio. liter bioethanolanlæg ved Asnæsværket i Kalundborg Havn, at det "ikke vurderes til at skade miljøet væsentligt og at det ikke er VVM-pligtigt".

Det hedder det i et screeningnotat af 13. august 2007 fra Miljøcenter Roskilde.

Omvendt er Biogasol under Bornholms regionskommune blevet mødt fra politisk hold med krav om en miljøgodkendelse.

Myndighederne ønskede en VVM-undersøgelse inden produktionen gik i gang.

Den er firmaet to måneder fra at have gjort færdigt og har formentlig brugt ni måneder på det, når det er afsluttet.

- Når der tilføres 40.000 ton organisk materiale om året og fremstilles bioethanol, og udledes spildevand og røg i luften, så er det kun rimeligt, at myndighederne kræver en miljøgodkendelse. Så vi er glade for at etablere en fabrik, der opfylder alle miljøkrav. Men omvendt undrer det mig, at Dong kan slippe for en VVM-godkendelse for et anlæg i stort set samme størrelse, siger Birgitte K. Ahring.

Biogasols anlæg på Bornholm koster 275 mio. kr., mens Dongs anlæg i Kalundborg koster 250 mio. kr. Biogasols anlæg er planlagt til en årlig produktion på ti mio. liter, mens Dongs tilsvarende er på 4,5 mio. liter.

Både de trafikale forhold, vandforbrug og udledning af spildevand vurderes af Miljøcenter Roskilde til at være af mindre omfang.

Derfor betragtes anlægget i Kalundborg som værende ikke-VVM-pligtigt, hedder det i miljøcenterets afgørelse af 13. august.Læs mere på side 4