DONG sætter rekord på NESA-aktiers kurshop

Kurshop på NESA-aktier og høje oliepriser gav DONG et overskud på næsten to mia. kroner. DONG kaprer kunder i udlandet. Tavshed om opkøb i elsektoren.

Selv om DONG i efteråret tabte slaget om NESA til Elsam, blev 2003 alligevel et år, hvor NESA kom til at sætte et afgørende aftryk i DONGs regnskab.

Med et overskud på 1941 mio. kr. efter skat blev 2003 et rekordår for DONG. Med en avance på 475 mio. kr. på den aktiepost på 13 pct. af NESA, som DONG har haft hele året, var NESA-aktiernes kurshop en af de afgørende forklaringer på, at DONG fik et så forrygende år.

Også de høje oliepriser har påvirket DONGs bundlinje, omend noget mere beskedent end tidligere.

DONGs adm. direktør Anders Eldrup betegnede 2003 som et år, der bedst kunne betegnes som »en omvendt Dalgas.« Hermed hentydede han til den hedengange opdyrker af heden, Enrico Dalgas. Blot vendte Eldrup mottoet om, så det blev »Hvad indad tabes, skal udad vindes.«

Med dette slagord hentydede Eldrup til det åbne gasmarked, liberaliseringen har betydet at DONG mister kunder på hjemmebanen. Men det er lykkedes at kompensere for tilbagegangen via nye kunder i Tyskland, Sverige og Holland.

Uafklaret fremtid
DONGs fremtid er endnu uafklaret. Regeringen skød for nogle måneder siden privatiseringen i gang, men det bliver først i maj, at man tager stilling til, hvad man mere konkret vil med DONG.

Anders Eldrup hæfter sig i den sammenhæng ved, at det ikke alene var DONG der er i spil, men samtlige større danske energiselskaber, der meget let kan få ny ejer i nær fremtid.

Udover disse mere overordnede betragtninger er det mere end almindeligt svært at afæske Anders Eldrup et svar på, hvorda DONGs strategi konkret skal udmøntes.