DONG på strandhugst i el-sektoren

På få år er Dansk Olie og Naturgas (DONG) tvunget til at lade antallet af kunder stige fra 100.000 til en million. Væksten i kunder skal hentes via opkøb af elselskaber som eksempelvis NESA, som DONG ifølge egne udsagn »fører drøftelser med«. Målet er et konkurrencedygtigt, men også salgbart selskab i senest 2004.

Haves: Olie- og Naturgasselskab. Købes: Mindst 900.000 nye kunder.

På hovedkvarteret hos Dansk Olie og Naturgas, DONG, i Hørsholm er der masser af plads til et banner eller skilt med en lignende ordlyd. Og der er brug for det. Så mange kunder er ikke nemme at stampe op af jorden. Det er noget, man køber sig til, og opkøbene kommer ifølge DONG selv til at ske i el-branchen.

Ifølge DONGs strategi fra december skal DONG »fremover engagere sig betydeligt inden for blandt andet el og vedvarende energi,« forlyder det i en pressemeddelelse, som selskabet udsendte i går.

Oversat til almindeligt dansk: DONG vil i de kommende år bruge milliarder på at købe el-selskaber, så de med disse selskabers kunder kan sikre deres egen chance for overlevelse i et energimarked, der bliver stadig mere globaliseret.

For overhovedet at kunne overleve blandt globale energiselskaber skal DONG inden 2004 have ti-doblet kredsen af kunder fra 100.000 til mindst en million. Væksten i antallet af kunder skal ske hurtigt, for i 2004 skal DONG drive forretning i et liberaliseret energimarked, hvor det er nødvendigt at have mindst en million kunder for at være stærk nok til at overleve.

Derfor har DONG i længere tid været mere end stærkt interesseret i at købe det sjællandske el-selskab NESA, som handler el for mere end en million danskere. DONG vurderer fortsat mulighederne for samarbejde med NESA, og de to selskaber ligger fortsat i drøftelser, oplyser koncernen.

Men ind til videre forhindrer den såkaldte »Lex NESA« DONG - og for den sags skyld alle andre el-selskaber - i at overtage NESA. Blandt NESAs kommunale ejere er der nemlig ingen interesse i at sælge, så længe pengene fra et salg ifølge NESA-loven skal fratrækkes kommunernes bloktilskud.

Mens NESA-loven låser DONGs muligheder for at købe NESA, vil det jyske el-selskab Elsam nu gå på milliardopkøb i NESAs baghave.

3,9 mia. kr. kan havne i NESAs lomme, hvis NESA siger ja til at sælge sin ejerandel på 36,4 procent af aktierne i Energi E2, et selskab, som producerer strøm på syv store og ti mindre kraft- og kraftvarmeværker i Østdanmark. Selskabet har ingen almindelige el-kunder og er derfor ikke et aktiv for DONG i kampen for at øge kundeunderlaget.

Men Elsam kan med et køb af Energi E2 stikke en kæp i hjulet for DONGs ønske om at været et energiselskab, som rummer alt fra udvinding af olie og gas i Nordsøen, produktion på gasfyrede kraftværker og salg af komplette energi-løsninger til danskerne.

Elsam vil med al magt bekæmpe, at DONG med et ejerskab af Energi E2 eller i NESA kan forhindre andre kraftværkers frie valg af brændsel.

»Så får vi et energimonopol i Danmark,« siger administrerende direktør i Elsam, Peter Høstgaard-Jensen.

Hos DONG har adm. dir. Anders Eldrup siden 1. august sidste år arbejdet ihærdigt på at skabe og gennemføre en strategi, der frem til 2004 skal have trimmet selskabet til kamp i en liberaliseret energisektor.

Fire måneder og fem dage efter Eldrups første arbejdsdag godkendte DONGs bestyrelse i december 2001 strategien, som har udmøntet sig i massive investeringer i blandt andet opkøb af licenser på olie- og gasfelter på både den norske og danske Nordsøsokkel.

Opkøbene afspejler DONGs mål om at øge selskabets værdi mest muligt, før selskabet inden for nogle år skal privatiseres.

Anders Eldrup har fået langt videre muligheder for at lade DONG agere som en fri spiller på energimarkedet end selskabets tidligere adm. dir., Holger Lavesen, havde.

Eldrup har nemlig en lov fra juni sidste år i ryggen. En lov, som blandt andet giver DONG mulighed for at opkøbe elselskaber i vejen mod at skabe en ubrudt kæde fra Nordsøen til el-, gas-, og oliekunder.