DONG frikendt for aftalt spil

Den svenske konkurrencestyrelse har i al stilhed frikendt DONG for mistanke om aftalt spil i forbindelse med en aftale med svenske Öresundskraft. Afgørelsen kunne DONG læse på internettet.

Det svenske Konkurrensverket har besluttet at opgive at forfølge en sag, hvor DONG og det svenske Öresundskraft var mistænkt for at have delt markedet imellem sig. Det kunne DONGs direktør for handel Kurt Bligaard Pedersen i fredags læse på de svenske konkurrencemyndigheders hjemmeside.

»Jeg hørte fredag sidst på dagen, at de vist nok havde droppet sagen. Så jeg gik ind på Konkurrensverkets hjemmeside, og der stod det. Så jeg var selvfølglig glad. Vi har hele tiden været rimeligt sikre på, at vi havde opført os, som vi skulle. Men det er selvfølgelig rart at myndighederne også kommer frem til den konklusion,« siger Kurt Bligaard Pedersen, der dog undrer sig over måden, hele sagen er forløbet på.

Sagen blev skudt i gang 5. oktober, da de danske konkurrencemyndigheder under stort ståhej og med politieskorte kørte op foran hovedkvarteret i Hørsholm.

»De var her en hel dag, tog en halv meter papir med, og siden har vi ikke hørt fra dem, før jeg så hjemmesiden i weekenden. Desuden er det - så vidt jeg ved - første gang i EUs historie, at et land har anmodet et andet land om at gribe ind over for en virksomhed i en sådan sag. Derfor var det særegent dramatisk,« siger Kurt Bligaard Pedersen.

Fireårig aftale
Det var det svenske Konkurrensverket, der via en kendelse fra Stockholms Tingsrett havde anmodet de danske myndigheder om at sikre sig kopier af en række centrale dokumenter hos DONG.

De svenske konkurrencemyndigheder mistænkte DONG og Öresundskraft for have aftalt at dele markedet mellem sig, så DONG på det svenske marked alene koncentrerede sig om de store erhvervskunder, mens Öresundskraft koncentrerede sig om privatkunder og mindre erhvervskunder, så man ikke var i konkurrence med hinanden.

Mistanken kom af, at DONG i december sidste år havde indgået en aftale med Öresundskraft om, at DONG i perioden 2005-2008 skulle levere 65 millioner kubikmeter gas årligt til Öresundskraft til en samlet værdi i underkanten af 250 millioner kroner.

Det svarer til 6,5 procent af det samlede svenske gasmarked.

Sagen faldt
Af Konkurrensverkets hjemmeside fremgår det nu, at DONG og svenske Öresundskraft er frikendt for mistanke om aftalt spil på det svenske marked:

»På baggrund af det indhentede materiale og hvad som i øvrigt er fremkommet i udredningen, konkluderer Konkurrensverket, at der ikke findes noget, som tyder på, at DONG og Öresundskraft har overtrådt (..) EU-loven om at fordele kunder på naturgasmarkedet i Sverige mellem sig.«

Derfor har Konkurrensverket nu besluttet at afslutte undersøgelsen.