Dommen er endelig

Med fredagens dom er der sat endeligt punktum i PFA-sagen. I særlige tilfælde kan sager, der er begyndt i byretten, ankes til Højesteret, men det kræver, at sagen er af principiel karakter.

I så fald kan man af Procesbevillingsnævnet få en såkaldt tredjeinstansbevilling til at føre sagen for tredje gang.

Højesteret kan dog alene afgøre, hvor længe den tiltalte skal i fængsel, da spørgsmålet om skyld er endelig afgjort ved landsretten.

Trods den megen omtale og de spektakulære optrin vurderer juridiske eksperter ikke PFA-sagen til på nogen måde at være principiel, og derfor kommer sagen næppe for Højesteret.

»Det er en bevissag, som i virkeligheden er meget konkret og ikke principiel, « siger professor i erhvervsret Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet.

Efter dommen i går ønskede hverken Thorsen eller hans forsvarer, Ebbe Mogensen, at kommentere, hvorvidt de vil søge strafudmålinen anket. cromino

Uden aktuel ventetid på afsoning ved de danske fængsler kan Trads og Thorsen vente at skulle bag tremmer allerede i løbet af tre måneder, oplyser kontorchef Lene Møller-Nielsen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Rasmus Trads har tidligere ytret ønske om at få overstået tiden i fængslet så hurtigt som muligt, mens det ikke er usandsynligt, at Kurt Thorsen søger om lov til at udsætte starttidspunktet for sin afsoning.