Dommedag for Dagen

Læs mere
Fold sammen
Lørdag bragte en lang række danske aviser en sønderlemmende kritik af ledelsen og driften af avisen.Specielt Politikens Tøger Seidenfaden er citeret for at karakterisere Dagen-projektet som

"uvederhæftigt, useriøst og umoralskt". Berlingske Tidende holder sig heller ikke tilbage, når man skriver

i meget kontante vendinger:"De gik ud med en så selvsikker og hoven markedsføring, at skadefryden nu må

forfølge dem" .Jo - Janteloven lever skam i bedste velgående i Danmark.Medarbejderne på Dagen

er selvfølgeligt også meget skuffede over at de kun fik lov at producere Dagen 40 gange før produktionen måtte

indstilles. Mange medarbejdere har sagt tidligere jobs op for at være med til at drive Danmarks nye moderne, anderledes og innovative

avis, og er med rette chokerede over hvor kort tid eventyret varede.En anonym medarbejder er i Politiken blevet citeret for

følgende omskrivning af Dagens slogan: "En avis til folk der kan læse, fra folk der ikke kan regne".En

af grundene til at annonceomsætningen ikke har stået mål med forventningerne er at Dagen har haft for høje

tanker om hvad de kunne få for deres annoncer.Med et oplag på mellem 13-20.000 stk og et forventet læsertal

på under 100.000 kan man ikke forvente at man kan sælge en helside til 42.000 kr, som der var anført i prislisten.

Specielt ikke set i lyset af at dagbladsmarkedet er under voldsomt prispres, og over de seneste år har markedet drejet

fra at være sælgers marked til i den grad at være købers marked.De realiserede annoncepriser blev

væsentligt lavere, og mængden af annoncer svigtede, da annoncører og mediebureauer ikke ville betale mere for læserne

i Dagen end i andre dagblade.Konsekvensen af oven-stående er tilsyneladende kommet helt bag på de folk, der har

estimeret potentialet i annonceindtjeningen.Administrerende direktør på Dagen, Peter Linck peger på at "svigtende annonceomsætning

og en negativ udvikling i økonomien i bladsalg og marketing" som de væsentligste årsager til den hurtige lukning.

Han fremhæver dermed, at tre af de allervigtigste økonomiske faktorer som en avis succes afhænger af, har

svigtet.Jeg vil ikke forsøge at pege fingre eller placere et ansvar for Dagenshurtige lukning hos nogen. Jeg

vil i stedet se med kommercielle øjne på hvad Dagen repræsenterede i den danske dagbladsverden, og hvad vi mangler efter

Dagens lukning.Dagen var en dejlig frisk fornyelse blandt de etablerede dagblade. Alene deres annoncepolitik var exceptionel

ved at annoncørerne var garanteret eksklusiv eksponering uanset hvilket opslag i avisen de var bragt på og uanset annoncens

størrelse og antallet af farver. Langt den overvejende del af det redaktionelle stof var holdt i sort/hvid, hvilket kun har

været med til at styrke opmærksomheden yderligere omkring de farvebærende annoncer der blev bragt i avisen.Derudover

kunne Dagen trykke annoncer så skarpt, at trykkvaliteten kunne måle sig med de flotteste magasiner der trykkes herhjemme,

og som det eneste dagblad var man samtidig i stand til at trykke til kant, hvilket fik annoncerne til at fremstå endnu flottere.Set

fra annoncørernes synspunkt er det selvfølgelig også beklageligt, hvis Dagen lukker umiddelbart inden man skal

til at forhandle årsaftaler for 2003.Konkurrencen er dog stadig så hård -dagbladene i mellem - at Dagens eventuelle

lukning kun får kosmetisk betydning for resten af branchen.Dagen havde trods alt ikke nået at erobre en fremtrædende

position som annoncemedie endnu, men jeg kan kun - på branchens vegne - beklage at den ikke fik længere tid til at udfordre

de andre dagblade.De kommende dage vil vise om det vil lykkes at gen-åbne Dagen under et nyt forretnings- og ledelsesmæssigt

koncept.Uanset hvad de næste dage bringer, så håber jeg at man i branchen vil sige det samme om Dagen som

Mads Kastrup, journalist på Berlingske Tidende:"Dagen var muligvis en god ide, men en ringe administreret forretning".