Dom åbner for nye straffesager

To af PFA-sagens vidner Anna Thygesen og John Adamsen er kraftigt belastet af landsretsdommen. Statsadvokaten overvejer at rejse tiltale for falsk vidneforklaring.

Dom åbner for nye straffesager - 1
Arkivfoto: Bent Midstrup/Scanpix Fold sammen
Læs mere
Anna Thygesen, Kurt Thorsens direktør i Spanien, og erhvervsadvokaten John Adamsen er med dommen i landsretssagen om PFA-skandalen havnet i statsadvokatens søgelys.

Dommen slår i utvetydige vendinger fast, at de begge har vidnet falsk over for retten:

»Herefter finder landsretten det ubetænkeligt at tilsidesætte vidnet Anna Thygesens forklaring som åbenbart usandfærdig,« står der i dommen.

Med samme ordvalg finder retten det »ubetænkeligt« at se bort fra John Adamsens forklaring om episoder, som advokaten har vidnet om over for retten.

»Når det står så tydeligt i dommen, at vidner har talt usandt, kan statsadvokaten ikke sidde det overhørigt, siger Lars Bo Langsted, professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet.

Ifølge professoren taler alt for, at John Adamsen og Anna Thygesen kan forvente at stå tiltalt i to straffesager på grund af deres tvivlsomme forklaringer.

Statsadvokat Karsten Hjorth overvejer nu, om der skal rejses tiltale mod de to for falsk vidneforklaring. Hvis de kendes skyldige, går straframmen op til fire års fængsel. Normalt er straffen 60 dages fængsel.

»Østre Landsrets dom siger klart, at de begge har løjet i vidneskranken. Jeg undersøger nu sagen for at finde ud af, om der er grund til at rejse tiltaler mod dem, siger Karsten Hjorth til Ritzau.

John Adamsen er i forvejen blevet idømt en bøde på 10.000 kr. i PFA-sagen. Bøden fik han af Østre Landsret fordi han havde havde set stort på de formelle krav i forbindelse med en vitterlighedsunderskrift.

Anna Thygesen arbejder i dag som salgsdirektør i Holland for tøjfirmaet Red & Green.

John Adamsen virker i dag fortsat som erhvervsadvokat, og risikerer med en dom at miste sin bestalling.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Anna Thygesen og John Adamsen.