Dødsstød til uddannelser

Alene inden for TIB''s område kan op til 10.000 lærlinge se frem til en forringelse af uddannelsen. Store besparelser på

erhvervsskolerne er på vej. LO tales der om en besparelse på 440 mio. kr. på erhvervsskolerne -og altså heraf

240 mio. kr. på landets 50 tekniske skoler.


- Er der hold i tallene, er der tale om et frontalt angreb mod de faglige uddannelser.

De tekniske skoler har ikke brug for besparelser, men en økonomisk indsprøjtning, som den tidligere regering jo også

måtte sande, siger TIB-formand Arne Johansen. nikaFærre job i byggeriet

Beskæftigelsen inden for byggeri

faldt 0,6 pct. fra 3. til 4. kvartal og udgør nu 115.400 arbejdere og medarbejdende mestre i sæsonkorrigerede tal. Der

er sket større og mindre ændringer i beskæftigelsen fordelt efter arbejdets art og branche, fremgår det af

den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsen inden for reparation og anlægsvirksomhed er steget

i forhold til 3. kvartal med henholdsvis 0,2 pct. og 3,6 pct., mens nybyggeriet er faldet 2,6 pct. Den største gruppe fordelt

efter arbejdets art er reparation, som beskæftiger 44.100 i sæsonkorrigerede tal.


Entreprenørbranchen har

oplevet det største fald i beskæftigelsen med en reduktion på 2,7 pct., men er fortsat langt den største

branche målt på antallet af ansatte.


Der er fremgang i beskæftigelsen inden for murere, malere og glarmestre. De

ikke-sæsonkorrigerede tal viser, at antallet af beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed er faldet med 2200 i

forhold til 4. kvartal 2000. Den samlede beskæftigelse var 145.900 fordelt på 118.300 arbejdere og medarbejdende mestre

samt 27.600 funktionærer. Faldet skyldes tilbagegang for de to første grupper. RB-Børsen

Foretrækker

ISS for Falck

Danske Securities (DS) fastholder undervægt af business servicesektoren under et, da den mangler potentiale og

tillige er rimeligt prisfastsat i øjeblikket. Dog er der en "køb"-anbefaling af ISS, som også er på

DS'' Select List - listen over de foretrukne 12 nordiske aktier. Til gengæld mener DS, at man skal holde sig væk fra Group

4 Falck. Det skriver Danske Banks WEB-redaktion. DS vurderer, at Falck-aktien skal undgås i år, da selskabets finansielle

målsætning for 2003 allerede er indregnet i kursen. RB-BørsenChr. Hansen-analyse: SælgSydbank

fastholder anbefalingen "sælg" af aktien i Chr. Hansen i en analyse op til selskabets regnskab for første kvartal,

der offentliggøres torsdag. Banken vurderer, at værdien af Chr. Hansens allergiaktiviteter, der er koncentreret i ALK-Abello,

ikke er fuldt afspejlet i den nuværende aktiekurs, men samtidig venter Sydbank ikke, at der på kort sigt er udsigt til,

at disse værdier vil blive frigjort.


Også den eksisterende usikkerhed og ingrediensdelens udvikling på det amerikanske

marked, der står for mere end 40 pct. af den samlede omsætning i disse aktiviteter, danner baggrund for anbefalingen.

Aktien i Chr. Hansen kostede onsdag middag 218 kr., hvilket var 9 kr. mere end tirsdag. Sydbank har kursmålet 210 for aktien.