Dødsdom til IT-systemet Amanda

Efter staten har brugt 650 millioner kroner på IT-løsningen Amanda, viser det sig, at Amanda ikke længere er fremtidssikret. En lang række opgaver, som systemet er sat i verden for at løse, kan klares af andre systemer.

Trods en massiv indsats for at redde Arbejdsformidlingens IT-system, problembarnet Amanda, er tiden kommet til at kaste håndklædet i ringen.

Systemet, der har kostet skatteyderne 650 millioner kroner, har fungeret tilfredsstillende i godt to år.

Men en ny uvildig konsulentrapport fra Gartner Consulting konkluderer, at vedligeholdelsen af Amanda »bliver risikabel og til sidst umulig,« fordi Amanda er bygget på et teknologisk fundament, der ikke vil eksistere om fem år.

Det er ikke bare Amanda, men hele Arbejdsmarkedsstyrelsens samlede IT-opbygning, som er i problemer:

»Den nuværende situation vil medføre dyrere videreudvikling, længere og længere udviklingstider, dårligere datakvalitet og til sidst med sikkerhed umuliggøre udviklingen af løsninger.«

Overvejer fremtid
I Arbejdsmarkedsstyrelsen er man for længst gået i gang med at tænke over, hvordan man slipper af med Amanda.

»Den teknologiske udvikling er løbet fra Amanda på flere områder.

Gartner anbefaler, sammen med andre, at vi opbygger et serviceorienteret system, som er baseret på forskellige moduler. Amanda er den diametral modsætning.

En mainframe-kolos med indbygget afhængighed, der er meget tung at vedligeholde,« siger Mikala Kreiser, kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Hun erkender, at Amanda ikke får flere chancer.

»Om Amanda eksisterer om tre år, tør jeg ikke sige. Men vi er i gang med en plan for, hvordan vi kommer ud af Amanda,« siger Mikala Kreiser.

Da Amanda blev sat i drift i foråret 2000, efter lang tids forsinkelse, væltede problemerne frem. En ekspertrapport konkluderede i efteråret 2000, at der var en fremtid for Amanda, hvis man investerede adskillige ekstra millioner kroner i systemet.

Konklusionen byggede blandt andet på en ekspertudtalelse fra CSC - som var samme selskab der stod bag udviklingen af Amanda. CSC mente,at der var et solidt fundament til at videreudvikle på.

Ifølge Markus Bjørn Kraft, nordisk kommunikationsdirektør i CSC, var det en rigtig vurdering selskabet kom med dengang.

»Og vi mener stadig, at det er en stabil platform. Det er vigtigt, at så store systemer er stabile. Men det er muligt, at man de kommende år skal udvikle sig væk fra HPS (den teknologiske platform), « siger Markus Bjørn Kraft.

Er det også nødvendigt, som Gartner Consulting mener?

»Det er svært at spå om. Men det er noget, som vi skal overveje sammen med vore kunder.«

Gartners nye rapport viser også, at der i arbejdsmarkedsstyrelsens IT-systemer er en del overflødig kapacitet, fordi Amandas opgaver også kan varetages af blandt andet Jobnet - en internetbaseret CV-bank.

Problemet er bare, at Amanda er opbygget på en sådan måde, at man ikke kan spare driftsomkostningerne ved at reducere det antal opgaver Amanda varetager.

Vedligeholdelse
»Det er ikke muligt med kortsigtede taktiske tiltag at nedbringe de samlede driftsomkostninger. Amanda-sag (en del af Amanda, Red.) er udviklet på en måde, der betyder, at selv med bortfald af 75-80 procent af funktionaliteten, skal man fortsat forvalte cirka 70 procent af koden - med deraf følgende forvaltningsomkostninger,« skriver Gartner Consulting.

Desuden er Jobnet heller ikke fremtidssikret, da det - ifølge Gartner Consulting - er udviklet i et udviklingsmiljø, som allerede i dag er forældet.

Konsulentfirmaet anbefaler, at myndighederne hurtigst muligt flytter opgavevaretagelsen over på helt nye systemer. De anslår, at det trinvist vil kunne gennemføres over nogle år, og at det vil koste 70-80 millioner kroner. Hertil er ikke medregnet forbrug af Arbejdsmarkedsstyrelsens egne ressourcer eller ekstern konsulentbistand.

Lavt sat
Kilder der har været tæt på problemerne med Amanda, regner dog med, at det beløb er meget lavt sat. Ifølge kilderne er det kun muligt, hvis man dækker de nødvendige forbedringer af Amanda-systemet ind under den kommende strukturreform, og dermed overlader en del af ansvaret til kommunerne.

Men det kan også være sin sag, at bede Folketinget om flere penge til et system, som skal afløse et, der med fem års maksimal effektiv spilletid har kostet skatteyderne rundt regnet en halv million kroner pr. arbejdsdag.