DnB og Storebrand i fusion

Fusionen ventes at resultere i synergier på 750 mio. nkr. årligt. Restruktureringsomkostningerne ventes at beløbe sig til 650 mio. nkr. Fusionen støttes af omkring 50 pct. af aktionærerne, skriver TDN Finans.


Den nye koncern bliver

den fjerdestørste kapitalforvalter i Norden, og den samlede markedsværdi af de to selskaber er omkring 43,2 mia. nkr.


Den

nye finanskoncern vil få en størrelse, som gør det muligt at konkurrere med de største finansielle koncerner

i Norden, men målsætningen er dog norsk. Nemlig at blive markedsleder i Norge inden for kerneområderne, livsforsikring,

kapitalforvaltning og bankvirksomhed.


Bytteforholdet er sat til 1,33 DnB-aktie for hver Storebrand-aktie. 20 pct. af vederlaget

gøres dog op i kontanter. Aktionærerne i Storebrand får en andel af den nye selskab på 25,7 pct. Statens

Bankinvesteringsfond får en andel på 35,5 pct., mens de øvrige aktionærer får en andel på 38,8 pct.


Ud

over bankvirksomhed bliver kun livsforsikring en del af det nye selskabs - DnB Storebrands - kerneområde, fremgår det

af en meddelelse fra selskabet. Andelen af skadesforsikringsselskabet if bliver en finansiel investering. Skadesforsikring gav i 2001

et underskud på 787 mio. nkr.


Ny koncernchef bliver Svein Aaser fra DnB, og bestyrelsesformanden kommer også fra

DnB, da Jannik Lindbæk fra DnB får den post. Idar Kreutzer bliver vicekoncernchef. Han er i dag koncernchef i Storebrand.


Vilkårene

for gennemførelsen af fusionen er opnåelse af 2/3 majoritet på de to selskabers generalforsamlinger samt godkendelse

fra myndighederne. Myndighedsgodkendelserne ventes i oktober/november.


Fusionsprospektet ventes udsendt til DnB''s og Storebrands

aktionærer i begyndelsen af juli 2002, og de ekstraordinære generalforsamlinger ventes holdt i begyndelsen af august 2002.


Profromatallene

for de to fusionerede selskaber viser, at selskaberne i første kvartal havde et driftsresultat på godt 1 mia. nkr. og

et resultat for hele 2001 på godt 3 mia. nkr. Nettoresultatet udgjorde henholdsvis 734 mio. nkr. og 2,9 mia. nkr. I første

kvartal var resultatet af livsforsikring 235 mio. nkr, kapitalforvaltning gav et underskud på 12 mio. nkr., skadesforsikring

et underskud på 88 mio. nkr., og andre aktiviteter bidrog med minus 157 mio. kr.


Proformatallene for 2001 viser et driftsresultat

fra bankvirksomhed på 3,7 mia. nkr, 156 mio. nkr. fra livsforsikring, et underskud på 15 mio. nkr,. fra kapitalforvaltning

og et underskud fra skadesforsikring på 787 mio. nkr. RB-Børsen