Ny EU-kritik af dansk luftfart Bruxelles, torsdag Ritzaus korrespondent Jens Thomsen Efter EU-kommissionens svidende kartelbøder til SAS og Maersk Air for et halvt år siden, står EU klar til at tildele dansk luftfart endnu et nederlag. Denne gang er det den danske stats luftfartsaftale med USA, som EU-kommissionen har kig på, og en vejledende kendelse fra EF-Domstolen varsler ilde for Danmark og seks andre EU-lande med tilsvarende aftaler med USA. Torsdag udtalte en generaladvokat fra EF-Domstolen i Luxembourg, at Danmark og de øvrige lande ikke alene har indgået aftaler, som de slet ikke selv har kompetence til at indgå, men at de tillige har forbrudt sig mod principperne for EU's indre marked.

Generaladvokatens kendelse er ikke juridisk bindende for EF-Domstolens dommere, der ventes at fælde den endelige dom inden for seks måneder, men det var en lignende udtalelse fra en generaladvokat, der for nylig fik den nye regering til at strække våben i den omstridte "dåsesag" om det danske forbud mod salg af drikkevarer i dåser.

Stridens æble er de aftaler om flytrafik, som Danmark og de øvrige seks EU-lande indgik hver for sig med USA i 1995 og 1996.

Den danske aftale giver danske og amerikanske luftfartsselskaber adgang til at flyve til lufthavne i de to lande, uden grænser for kapacitet og antal afgange. Ifølge EU-kommissionens opfattelse er de amerikanske luftfartsselskaber de store vindere i disse aftaler, fordi amerikanerne kan udnytte deres netværk af aftaler med enkelte EU-lande til at flyve mellem europæiske lufthavne efter behag. Derimod kan for eksempel et dansk luftfartsselskab ikke frit flyve mellem amerikanske byer.

Aftalerne omfatter også billetpriser og elektroniske reservationssystemer, så amerikanske og europæiske luftfartsselskaber kan arbejde tæt sammen på flyruterne.

EU-kommissionen mener, at aftalerne med USA er et brud på kommissionens ret til at forhandle internationale aftaler på alle EU-landes vegne, og at de nationale aftaler diskriminerer flyselskaber fra andre lande. Det skyldes, at for eksempel den danske aftale med USA kun omfatter dansk og amerikanske luftfartsselskaber, mens for eksempel et tysk selskab holdes udenfor.

Og EF-Domstolens generaladvokat giver i det store hele kommissionen medhold. Aftalerne er diskriminerende over for flyselskaber fra tredjelande, og dermed er de i strid med reglerne for EU's indre marked. Virksomheder skal kunne etablere sig frit inden for EU og kunne drive forretning på lige vilkår med nationale konkurrenter.

Generaladvokaten giver også kommissionen ret i, at de enkelte EU-lande har fraskrevet sig retten til at indgå internationale aftaler på områder, hvor EU har vedtaget fælles lovgivning. Det gælder i denne sag aftaler med USA om billetpriser, som amerikanske luftfartsselskaber opkræver på ruter inden for EU, og aftaler om elektroniske reservationssystemer. Her skal EU-landene overlade til kommissionen at forhandle en fælles EU-aftale med USA.

I Trafikministeriet tør kontorchef Niels Remmer ikke gætte på, hvor den danske aftale står, hvis domstolen følger generaladvokatens anbefaling.

- For det første ved jeg ikke, om domstolen vil følge indstillingen, for det andet ved jeg ikke, hvilke konsekvenser domstolen i givet fald vil drage.

Niels Remmer peger på, at de såkaldte nationalitetsklausuler er standard i luftfartsaftaler, der forhandles efter retningslinjerne fra FN's internationale luftfartsorganisation, ICAO, der har 168 lande som medlemmer.

- Lige nu er vi altså 15 (EU-lande, red.) ud af 168, der har den holdning (at EU skal forhandle under ét, red.), så der skal missioneres en del, siger han.

De andre EU-lande omfattet af retssagen er Sverige, Finland, Belgien, Luxembourg, Østrig og Tyskland.

/ritzau/ 311657 CET JAN 02