Discountbølge presser fyrværkeri-importører

Læs mere
Fold sammen
De danske fyrværkeriimportører er underlagt intens priskonkurrence, som tvinger alle aktører til at øge volumen for at holde skindet på næsen. Samlet set har branchen forbedret bruttofortjenesten med 8,5 pct. viser en undersøgelse foretaget af ErhvervsBladet. Udviklinger dækker over, at fire selskaber har oplevet fremgang, mens tre har oplevet tilbagegang. Den fremgang der trods alt spores i branchen tilskrives primært rationaliseringer og effektivisering af intern logistik og distribution i form af bedre fragtaftaler.

Den store udfordring for branchen fremover bliver at imødekomme det markante prisfald, der sker på fyrværkeri. Prisen på fyrværkeri er således halveret siden 2000, hvor et kilo kostede godt 19 kr. mod kun lidt mere end en flad tier i dag.

Eksempelvis har Danmarks største importør af såkaldt konsumfyrværkeri (fyrværkeri til private forbrugere) øget den importerede mængde med 20 pct., mod en forventning om et øget salg målt i kroner på 10 pct. sammenlignet med 2003. At nye regler for opbevaring og salg af fyrværkeri, så har slået bunden helt ud af branchens budgetter øger kun presset på aktørerne, der i forvejen er tvunget i offensiven.

- Der er en intens priskonkurrence på fyrværkeri, fordi alle aktører i branchen skal hente omsætningen hjem på nogle ganske få uger. Så selv om vores indkøbspriser er faldet over årene, så er vi ikke i stand til at øge indtjeningen tilsvarende, siger Lars Schou Hansen, der står i spidsen for LCH Import.

Under økonomisk pres

Mens det generelle billede, der tegnes af branchen viser en række aktører, der for de flestes vedkommende lige med nød og næppe holder sorte tal på bundlinjen, så lyder den samlede vurdering på, at de kommende regnskaber vil se langt mere dystre ud. I branchen forudser man, at fire ud af fem fra og med næste regnskabsår kommer til at indkassere underskud.

- Det bliver en helt anden branche, som skal operere ud fra lovgivning, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender til bunds, men som med sikkerhed vil sætte hele branchen under et voldsomt økonomisk pres, lyder det fra en anonym aktør i branchen.

Hos LCH Import, der er den største importør, forventer man, at selskabet lige nøjagtig klarer sig igennem i år, men at næste år bliver et skæbneår. Lars Schou Hansen er ikke i tvivl om, at der på nuværende tidspunkt er for mange importører i branchen, og at de nye regler vil øge behovet for konsolidering.

En af de andre større importører, der venter et dårligt regnskab for det kommende år, er Fyrvær.co, hvor adm. direktør og formand for fyrværkeriimportørernes brancheforening, Tim Storgaard anser en regulering krisehjælp for nødvendig, hvis branchen skal overleve.

- Jeg har ikke noget overblik over, hvordan det igangværende regnskabsårs resultat bliver, men vi kommer til at tære en del på egenkapitalen, det er der ingen tvivl om, og da der er virksomheder i branchen, der har det hårdere end os, så kan det godt være, at fyrværkeribranchen trænger til krisehjælp, lyder vurderingen fra adm. direktør for Fyrvær.co, Tim Storgaard, formand for brancheforeningen for fyrværkeri-importører og grossister.