Direktion deler 64 mio. kr.

Den fem mand store direktion i A.P. Møller deler 64 mio. kr. Dermed hører A.P. Møller-toppen til blandt de absolut bedst lønnede i Danmark. Danmark er dog fortsat langt bagefter udlandet.

Direktion deler 64 mio. kr. - 1
To af de fem partnere i interessentskabet A.P. Møller, skibsreder og storaktionær Mærsk Mc-Kinney Møller og den daglige chef, skibsreder Jess Søderberg, får en del af de 64 mio. kr. efter rekordoverskuddet i 2003. Arkivfoto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere
Den fem mand store topledelse i A.P. Møller (direktionen, red.) bliver kontant belønnet for rekordoverskuddet på 13 mia. kr.

Samlet er der 64 mio. kr. til de fem partnere i firmaet A.P. Møller. Det er en stigning fra 2002 fra 62,6 mio. kr. Dette honorar til ledertoppen i A.P. Møller er delvist resultatafhængigt.

Det betyder, at der er næsten 13 mio. kr. til de fem partnere i interessentskabet A.P. Møller. De fem er skibsreder og storaktionær Mærsk Mc-Kinney Møller, den daglige chef, skibsreder Jess Søderberg, skibsreder Knud E. Stubkjær, skibsreder Tommy Thomsen og partner Kjeld Fjeldgaard, som har ansvaret for olie- og gasaktiviteterne.

ISS og TDC topper
Dermed er A.P. Møller-topledelsen blandt de absolut højest lønnede i Danmark. Det hører dog også med, at der er tale om Danmarks suverænt største virksomhedsgruppe med samlet omkring 900 selskaber, og et verdensomspændende net af aktiviteter samt 63.000 ansatte.

De absolutte topcheflønninger i Danmark ligger i intervallet seks til otte-ni mio. kr. Blandt de bedste lønnede er ISS' Eric Rylberg, TDCs Henning Dyremose, Group4Falcks Lars Nørby Johansen, Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk, og Danske Bank-chefen Peter Straarup. Den danske chef i SAS, Jørgen Lindegaard, har en årsløn på 10 mio. kr.

En undersøgelse, som dagbladet Børsen foretog for nylig viste, at direktørerne i de store KFX-selskaber havde fået en lønstigning i 2003 på 10,6 procent. Gennemsnitslønnen er nu på 4,4 mio. kr.

Der er dog endnu et stykke vej for de danske topchefer op til cheflønningerne i nabolandene Sverige og Tyskland og endnu længere til topgagerne i England og USA.

Dog er A.P. Møller-direktionen ved at nærme sig. Således oppebærer koncerncheferne hos henholdsvis Deutsche Telekom og franske Societé Generale en årsløn på 20 mio. kr.

Der findes ikke regnskab for I/S A.P. Møller, og derfor er det uvist, hvordan den samlede sum på de 64 mio. kr. fordeles til de fem partnere. Det er dog næppe en forkert antagelse, at topchefen Jess Søderberg får det største honorar, mens det derimod er meget usikkert, hvormeget bestyrelsen betænker Mærsk Mc-Kinney Møller med.

Direktør og CFO Eivind Kolding ønsker ikke at gå i detaljer med lønningerne til direktionen. Til spørgsmålet om direktionsaflønningen siger han:

»For at udøve direktionsopgaven i A.P. Møller oppebæres samlet 64 mio. kr., ja, det er korrekt.«

I modsætning til en række store danske og udenlandske koncerner opererer A.P. Møller ikke med aktieoptioner til ledelsen. Derimod er der et andet frynsegode, som har betydelig værdi.

Skibsandele som frynsegode
Femmandsdirektionen plus i øvrigt yderligere 20 højt placerede direktører i det børsnoterede A.P. Møller - Mærsk A/S er nemlig partsredere. Det vil sige, at de ejer andele i koncernens skibe, og det kan give et pænt fradrag på selvangivelsen for den enkelte. Og dermed et indirekte tilskud til den samlede løn.

Det fremgår ikke af det trykte årsregnskab fra A.P. Møller, hvor mange skibsanparter de enkelte skibsredere og direktører har.

Headhunterne med speciale i topchefansættelser ønsker ikke at kommentere aflønningen i A.P. Møller, men vil kun kommentere emnet generelt.

»Jeg synes, at direktørlønningerne i Danmark i de seneste fem-ti år er kommet godt med,« siger partner Preben Gallt fra Egon Zehnder International. Han tilføjer, at de danske virksomheder ganske vist skal strække sig lidt ekstra for at få udlændinge til topposterne i Danmark. Men det er muligt, især med den særlige forskerordning, hvor skatten reduceres samt ved at binde en resultatmæssig bonus på.

Derimod mener partner Jens Howitz, Russell Reynolds, at lønningerne i Danmark ligger håbløst bagefter lønningerne i udlandet. »Når en dansk topchef fortæller sine udenlandske kolleger, hvad han tjener, spørger de som regel, om det er i dollar,« siger han.

Han henviser til en international undersøgelse, hvorefter en amerikansk topchef tjener omkring 200 gange mere end en almindelig arbejder. I Danmark tjener en topchef i gennemsnit omkring seks mio. kr. om året, svarende til ca. 20 gange en arbejderløn.

Gavner også bestyrelsen
Jens Howitz tilføjer dog, at danske virksomheder typisk er små i international sammenhæng. Derfor er lønniveuaet for topcheferne i Danmark lavere end i eksempelvis Sverige.

Også bestyrelsesmedlemmerne har fået øget deres honorarer i A.P. Møller. Det samlede vederlag til de kommitterede (bestyrelsen, red.) er steget fra ni mio. kr. i 2002 til nu 12 mio. kr.

Der er 10 medlemmer af bestyrelsen. Det er dog vanskeligt at fastslå det enkelte medlems honorarer, i det organisationen er blevet markant ændret med fusionen af de to dampskibsselskaber Svendborg og 1912 til nu A.P. Møller - Mærsk A/S.