Direkte salg fra dambrug

Danske forbrugere skal fremover have mulighed for at købe fisk direkte på dambrugene, akkurat som det længe har

været tilfældet indenfor landbrugserhvervet med stalddørssalg og gårdbutikker.


Ideen er primært,

at forbrugerne skal have muligheder for at besøge dambrug og få større kendskab til branchen. Men samtidig er

håbet, at det kan medvirke til at sikre de mindre dambrugs overlevelse.


Et nyt projekt skal medvirke til at bane vejen

for det direkte salg til forbrugerne.


Med udgangspunkt i den nuværende situation undersøges såvel barrierer

som muligheder for starte en dambrugsbutik. Projektet støttes af Direktoratet for FødevareErhverv.


- Karakteristisk

for det danske dambrugserhverv er, at kun en beskeden del af produktionen sælges på hjemmemarkedet. Langt det meste eksporteres.

Det modsatte gør sig gældende for vores konkurrenter i udlandet, der sælger til gode priser på egne hjemmemarkeder,

siger Villy J. Larsen, Dansk Dambrugerforening. Han er ansvarlig for projektet.


I Tyskland er direkte salg fra dambrugene meget

udbredt, og forbrugerne strømmer til. Mange kører tilmed gerne langt for at hente fiskene direkte på dambrugene,

hævder han. Populariteten skyldes ikke mindst den ekstra oplevelse, mange føler, når de ud over at købe

fisken også kan se, hvor den er opdrættet, mener han.Tyskland

- Det er naturligt også her i landet at

undersøge, om vi kan sikre en tilsvarende udvikling for såvel forbrugerne som dambrugsbranchen. Målgruppen er ikke

alene de danske forbrugere. Det er også de mange tyske turister, som besøger os i sommerperioden, siger Villy J. Larsen

og føjer til, at dambrugerne tilmed kan opnå gode priser for fiskene.


Nogle få dambrug har allerede startet

et direkte salg til forbrugerne.


Erfaringen er, at det direkte salg, ofte kombineret med put and take søer, har sikret

dem rentabilitet.Håndbog- Ud over at undersøger barrierer ved det direkte salg, vil vi udarbejde en håndbog

med råd, vink og praktiske erfaringer for dambrugere, som vil sælge direkte til forbrugerne. Vi laver også undervisnings-

og kursusmaterialer samt afvikler seminarer, hvor vi sætter fokus på det direkte salg. Og ud over at skabe rentabilitet

i de mindre dambrug og give forbrugerne en ekstra oplevelse, håber vi, at den større rentabilitet indirekte vil betyde,

at vi bevarer en række arbejdspladser i landets yderdistrikter, der ellers affolkes i disse år, siger Villy J. Larsen.


Projektet,

der ventes at løbe over et års tid, gennemføres i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby,

Ferskvandscentret i Silkeborg samt tre dambrug, som alle har fået gang i det direkte salg til forbrugerne, og derfor kan øse

af de erfaringer, de har fået undervejs.