Difko afslår lukrativt tilbud

Investorerne i et Difko-selskab fik et tilbud på deres skib fra B&W, der er det dobbelte af skibets bogførte værdi i seneste regnskab. Difko regner med at tjene mere på skibet selv.

Læs mere
Fold sammen
Tiderne i shippingbranchen bliver bedømt som så gunstige, at anpartsselskabet Difko 64 netop har afslået et ellers yderst gunstigt købstilbud på selskabets produkttankskib »Difko Chaser«.

Tilbuddet er på cirka 30 millioner dollar, hvilket svarer til næsten det dobbelte af, hvad skibet er værdisat til i regnskabet for 2003/04.

Difko oplyser på selskabets hjemmeside, at tilbuddet blev afslået af selskabets repræsentanter på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag. Produkttankeren er bygget i 1990 på det københavnske skibsværft B&W og værdisat til 15,8 millioner dollar. Markedsværdien anslås til 23,5 mio. dollar.

Bestyrelsesformand i selskabet og medlem af Difkos øverste bestyrelse Jens Mogensen Jensen siger, at der var tale om et meget godt tilbud, men han har tiltro til, at selskabet kan gøre det endnu bedre selv.

»Skibe værdiansættes efter deres afkast og ikke efter deres bogførte værdi. Og det er da klart, at når folk vil give de priser, så forventer de vel, at der er et marked. Det samme marked må der være for dem, som ejer skibet. Det må være naturligt. Og hvis man følger lidt med i, at verdenshandlen siden 1985 er fordoblet og steget med over ti procent i 2004, så er det nok skibe, man skal holde fast ved,« siger han.

Indirekte beslutning
Det er ikke investorerne selv, der direkte har forkastet tilbuddet, men derimod selskabets repræsentanter. De vælges i Difkos regioner, hvor investorerne kan møde frem og stemme på en repræsentant til selskabet.

»Folk må møde op og stemme på de mennesker, de mener, er kompetente. Sådan er vores demokrati, og det er ikke anderledes end menighedsrådsvalg og folketingsvalg. Folk må møde frem for at få indflydelse,« forklarer bestyrelsesformand Jens Mogensen Jensen.

Bør man ikke spørge samtlige investorer om så væsentlige beslutninger?

»Det kan du sige, men vi mener, at vi er kompetente. Vi følger meget med i, hvad der sker i verden. Vi synes eksempelvis, at det var genialt, da grækerne i 2000 købte 30 procent af aktierne i rederiet Torm. Men det var ikke særligt genialt af de danske pensionskasser, der solgte. Shippingbranchen går forrygende, og der mistede pensionskasserne en stor indtjeningsmulighed. Sådan bliver det ikke hos os,« siger Jens Mogensen Jensen.

Samlet underskud
Det har tidligere været helt anderledes dårlige tider for Difko 64, så også i dette selskab har investorerne foretaget større ekstraindbetalinger, end der er sket udlodninger, bekræfter bestyrelsesformanden. Helt præcist 15.000 kroner pr. anpart.

Sidste år fik investorerne en udlodning på 8.000 kroner pr. anpart. Heraf var de 5.000 kr. ekstraordinære, og det blev finansieret ved, at selskabet optog et lån på fem millioner dollar svarende til cirka 28 millioner kroner.

Forskellen på »Difko Chasers« bogførte værdi og købstilbuddet er 14,2 mio. dollar. Det svarer til knap 80 millioner kroner - eller 13.000 kroner for hver af de 6.000 anparter.