DI: Nej til EU-lovgivning om ledelse

Dansk Industri er utilfreds med Nørby II-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse. DI vil have anbefalingerne blødt endnu mere op og vil bekæmpe lovinitiativer fra EU.

DI: Nej til EU-lovgivning om ledelse - 1
Direktør i Dansk Industri Ole Krog løftede i går lidt af sløret for Dansk Industris holdning til Nørby II-udvalgets rapport. Dansk Indistri har mange ændringsforslag. <br>Foto: Linda Henriksen
Læs mere
Fold sammen
Arbejdsgiverne samlet i Dansk Industri vil kæmpe imod med næb og klør. DI vil kraftigt modsætte sig, at der i Danmark indføres regler om, hvordan bestyrelse og direktion skal drive deres virksomheder.

Corporate governance - god selskabsledelse - skal ikke nedfældes i love og regler, men alene være løse anbefalinger, der hviler på individualitet og fleksibilitet.

Det var essensen af det indlæg, som Dansk Industris direktør Ole Krog, kom med i går på en konference om corporate governance. Debatten om corporate governance har været ganske god, men nu er det nok, er holdningen i DI.

DI er netop ved at færdiggøre sit høringssvar til den såkaldte Nørby II-rapport, og med DI-direktørens udmelding i går, kan det ventes, at den magtfulde arbejdsgiverorganisation har forslag til en hel del ændringer. Det er i særlig grad detaljeringsgraden og anbefalinger om at løse op på forsvarsværn i Nørby-udvalgets rapport, som generer DI.

»Nørby II-udvalgets rapport er lidt bedre end nummer et, men endnu ikke god nok,« sagde Ole Krog. »Der var mange ufornuftige anbefalinger i Nørby I, og der er også en hel del ufornuftige anbefalinger i Nørby II.«

Opbakning fra Danisco
DI frygter meget for, at EU skal brase ind på den danske erhvervsscene på dette område med et direktiv, hvor det påtvinges virksomhederne at forholde sig aktivt til corporate governance.

Det ventes, at EU vil komme med et lovforslag indeholdende det såkaldte »comply-or-explain«-princip. Det er princippet om, at de nationale børser i Europa pålægger børsselskaberne enten af følge anbefalingerne slavisk eller forklare, hvorfor de IKKE følger anbefalingerne.

På corporate governance-konferencen, som i øvrigt var arrangeret af Dansk Industri, var der opbakning at hente bl.a. fra Daniscos topchef Alf Duch-Pedersen, der samtidig også er formand for Danske Bank.

»Debatten om corporate governance er god, men man skal hele tiden holde sig for øje, at det i bund og grund handler om at skabe værdi for virksomheden og dens ejere,« lød det fra Duch-Pedersen, der advarede om ikke at falde i den grøft, der hedder politisk korrekthed.

»Og så må jeg også sige klart nej til lovgivning på området.«

Husk de danske sager
Endelig fik DI også opbakning fra professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København, som har specialiseret sig i bl.a. ledelsesforhold i erhvervslivet. Han har fra starten været meget kritisk over for Nørby-udvalgets anbefalinger, og han understreger igen og igen, at det faktisk går strålende med ledelsen af dansk erhvervsliv - vel og mærke uden indblanding udefra.

»Der er ikke rigtig nogen problemer i den danske bestyrelsesstruktur, og man kan groft sagt sige, at stort set alle Nørby-udvalgets anbefalinger er skidt for afkastet i virksomhederne,« lød det fra Steen Thomsen.

Medlem af Nørby II-udvalget, advokat Henrik Stenbjerre, var ene mand om at forsvare et nyt sæt spilleregler for danske bestyrelser og direktioner.

»Nu skal man altså huske, at vi jo også har haft vore sager her i Danmark, bla. med Boss-sagen og Nordisk Fjer-sagen, som førte til lovindgreb,« sagde han med henvisning til påstanden om, at alt var godt i Danmark.

Derudover var der ikke inviteret danske deltagere, blandt andre institutionelle investorer, Fondsbørsen etc., som bakker varmt op om Nørby-udvalgets anbefalinger.