DI: Finanslov giver bedre erhvervsklima

Dansk Industri mener, at regeringens forslag til ny finanslov vil være med til at forbedre erhvervsklimaet i Danmark.

Direktør Hans Skov Christensen pointerer, at forslaget er det første skridt på vejen til at vende de tidligere års store produktivitetsfald i den offentlige sektor gennem en begyndende skarpere prioritering af de offentlige udgifter.

- Dette er helt nødvendigt for både at finansiere en yderligere indsats inden for blandt andet forskning og undervisning og samtidig skabe grundlaget for en snarlig nedsættelse af skatten på arbejde, siger Dansk Industris direktør.

Han erkender, at der i en sådan prioritering også vil ske besparelser på en række ordninger, der kommer erhvervslivet til gode.

- Men det afgørende er, at den samlede linje og prioritering i finanslovforslaget trækker i retning af et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det viser en grundlæggende vilje til vækst. En vilje, der også fremgår af regeringsgrundlaget og de tidligere fremlagte initiativer, siger Hans Skov Christensen.

Han mener, at et skattestop, som regeringen har lovet, er en realitet med Venstres og de konservatives forslag til finanslov - Regeringen opfylder med sit forslag til finansloven for i år løftet om at standse stigningen i skatter og afgifter på erhvervslivet. Den tidligere regerings bebudede ekstra skatter i milliardklassen er fjernet. Med finanslovforslaget og konkurrenceevnepakken demonstrerer regeringen en handlekraft, der giver et væsentligt bidrag til et bedre erhvervsklima i Danmark, siger Hans Skov Christensen.

Ritzau