Detailsalg og forbugertillid er i centrum

Tal fra USA i denne uge imødeses med spænding, da økonomien bevæger sig på en knivsæg. Opsvinget

er ikke så stærkt som tidligere, men hvor stærkt det er, vil ugen give nye svar på.


I denne uge er det

sparsomt med tunge nøgletal fra Euroland, hvorfor USA vil dominere. Fokus vil ifølge Sydbank bl.a. være rettet

mod det amerikanske detailsalg for april, idet tallet kan give et hint om, hvorledes væksten forløber i andet kvartal,

og forbrugertillidsindikatoren fra Michigan og erhvervstilliden fra forbundsbanken i Philadelphia, idet det er nogle af de første

tal markedet får for maj måned.


Derudover kommer der tal for den amerikanske industriproduktion for april.


Sydbank

venter fremgang i såvel industriproduktionen som i detailsalget i USA, men da banken venter en uændret til vigende erhvervs-

og forbrugertillid, skulle tallene samlet være nogenlunde neutrale for de finansielle markeder.


- Ser vi - mod vores forventning

- et større fald i erhvervs- og forbrugertilliden, vil det være negativt for dollaren og det amerikanske aktiemarked,

mens det vil være positivt for obligationsmarkedet, skriver seniorøkonom Werming Pedersen i Ugen der kommer.Tallene

Ugens

første nøgletal er detailsalgstallene for april måned, der offentliggøres tirsdag kl. 14.30.


Sydbank

venter, at detailsalget vil stige med ca. 0,6 pct. set i forhold til marts måned.


Bankens forventninger bygger bl.a. på,

at salget af motorkøretøjer steg fra marts til april, hvilket vil trække op i detailsalget.


Derudover har

de forskellige amerikanske forbrugertillidsindikatorer på det seneste vist fald, hvilket peger i retning af et svagt detailsalg.


Fredag

eftermiddag vil der blive stillet skarpt ind på forbrugertilidsindikatoren fra Michigan, da det er et af de første tal

vi får for maj måned.


Sydbank venter et lille fald i forbrugertilliden til ca. 92,5 fra 93 i april, bl.a. som følge

af de seneste ugers skrøbelige aktiemarkeder, hvor mange aktier har vist fald, virker næppe befordrende på forbrugertilliden -de

fortsat høje energipriser trækker i samme retning.