Det usikre opsving

Læs mere
Fold sammen
Nordea Banks seneste økonomiske prognose, dateret 8. marts 2004, bærer overskriften "Det er svært at bevare

pessimismen".Og så peger Nordea på en række forhold, der taler for, at det økomiske opsving får

fat både i verden og herhjemme.I USA er der kraftig økonomisk vækst. Skattelettelser og dollarfald har sat

gang i efterspørgsel og eksport. Fjernøsten boomer igen efter valutakriserne i slutningen 90érne ,og inflationen

har aldrig været lavere. Det samme med renterne.Men der er også faretegn.Det foreløbige opsving har

ikke ført til en nettotilvækst i nye arbejdspladser. I stedet bliver virksomhederne stadig mere effektive. Og de bliver

det bl.a. ved at flytte opgaver fra USA og Europa til lavtløns-områder som Indien, Kina, Mexico og Østeeuropa.

Desuden er der store ubalancer i økonomien -bl.a. i USA, hvor både statsgæld, privatgæld og betalingsbalance-underskud

vokser faretruende.Optimismen er blevet reflekteret på aktiemarkederne, hvor kurserne er steget i det sidste års

tid efter at have nået den aboslutte bund i disse dage for et år siden, hvor usikkerheden i verden var stor forud for oplægget

til Irak-krigen.Irak-felttoget blev vel overstået, men udviklingen siden - senest terrorbomberne i Madrid - har vist,

at vi lever i en stadig mere usikker verden. I den sitaution har et opsving sværere ved at slå igennem end i 90érne,

hvor alt var fryd og gammen i årene efter Berlin-murens fald.Den store usikkerhed er et grundvilkår for alle virksomheder.

Ingen kan regne med, at et opsving redder bundlinjen. Derfor er fokus konstant på effektivisering af arbejdsgange og outsourcing.De

2003-regnskaber, som kommer ind i dette forår, vidner om, at mange har forstået de nye usikre globale grundvilkår

og indrettet sig på dem. Andre er i fuld gang og står i en overgangsfase.At drive virksomhed i dag er langt mere

kompliceret end for ti år siden. Åbne økomier, lette kommikationsveje, en voldsom effektivisering af varetransporter

og helt nye komplicerede trusler, ændrer vilkårene.Derfor er vi også vidne til et hårdt udskilningsløb.

De virksomheder, der ikke evner at håndtere de nye udfordringer ledelsesmæssigt og økonomisk, har ingen fremtid.

Steno