Det sagde de også:

Læs mere
Fold sammen
Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen om nye kapitalkrav:

»Samlet bliver der altså tale om en betydelig lempelse af kravene til kapital og til hensættelser. Det er derfor vigtigt, at ledelserne i de enkelte pengeinstitutter nøje overvejer, hvor stor en kapital, man skønner, der er behov for, så man har en passende stødpude mod uventede begivenheder.«

Ordførende direktør Peter Straarup om gennemsigtighed i bankernes priser:

»Det er ikke alene en omfattende opgave - den er nyskabende, også i international sammenhæng. Cirklen skal sættes i kvadrat. Derfor er Forbrugerrådet og Finansrådet da også enige om, at systemet tidligst kan ventes at være operativt i 2006.«

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) om gennemsigtighed i bankernes priser:

»Jeg sagde på sidste årsmøde, at bankerne skulle opføre sig klogt. Det regner og forventer jeg naturligvis stadig med, at de vil gøre. Jeg forventer, at når vi mødes næste år vil der være et færdigt oplæg til en prisdatabase. Selv om naturligvis kræver noget tid at at udarbejde en prisdatabase, så må det kunne lade sig gøre til næste år. Jeg må minde om, at forsikringsbranchen jo allerede har »Forsikringsluppen«, som ganske glimrende beskriver hvad forbrugerne skal betale for de basale forsikringer.«

Ordførende direktør Peter Straarup om omverdenens interesse for finanssektoren:

»Den intense - og hyppigt kritiske - opmærksomhed reducerer risikoen for, at vi skulle blive selvtilfredse. Men jeg vil gerne oplyse, at vi trods alt er forholdsvis tilfredse med sektorens indsats.«

Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen om dansk økonomi:

»Netop i en periode, hvor økonomien er i god gænge, og hvor der derfor ikke er behov for kortsigtede indgreb, er det vigtigt at få taget hul på debatten om de langsigtede økonomiske strukturer.«