Det offentlige taber millioner på fejl i udbud

Læs mere
Fold sammen
Amter, kommuner og offentlige institutioner bliver nu ramt hårdt på økonomien, når de overtræder reglerne

for udbud af offentlige projekter.


For første gang har det særlige Klagenævn for Udbud tildelt et firma erstatning

for udgifter i forbindelse med et udbud, der blev gennemført i strid med EUs udbudsregler. Erstatningssagen er den første

siden en lovændring i 2001, der gav Klagenævnet for Udbud kompetence til at tildele erstatninger.


Flere andre erstatningssager

er på vej, bl.a. mod Århus og Vestsjællands amter. I den ene sag venter der Århus Amt et erstatningskrav på

et to-cifret millionbeløb, hvis firmaet får medhold. I den sag, der netop er afgjort, har Klagenævnet for Udbud

bestemt, at Told & Skat skal betale erstatning på 200.000 kr. til Forlaget Magnus A/S. Ifølge Klagenævnet begik

Told- og skattestyrelsen en række alvorlige overtrædelser af EUs udbudsdirektiver, da styrelsen i slutningen af 2000 valgte

leverandør til et elektronisk tidsskrift. Overtrædelserne var i sidste ende årsag til, at et andet firma løb

med kontrakten.


Hos Klagenævnet ønsker man ikke at kommentere afgørelsen, men en af landets førende

eksperter på udbudsområdet, jurist Steen Treumer, er positivt overrasket over, at Klagenævnet med afgørelsen

viser det, han kalder "høj grad af velvillighed" over for virksomhedernes erstatningskrav.


- Set fra virksomhedernes

synspunkt er det særdeles positivt, at Klagenævnet med kendelsen viser, at man er villig til at tildele erstatninger,

der kan mærkes, siger Steen Treumer.


- Man har stort set givet Forlaget Magnus A/S det beløb, det søgte om, tilføjer

han.Markant skift

Kendelsen viser et markant skift i klagenævnets procedurer. Tidligere har Klagenævnet for

Udbud ikke haft kompetence til at tildele erstatning ud over 25.000 kr. til sagsomkostninger, hvilket har afholdt mange virksomheder

fra at klage over fejl i udbudsprocedurerne. Tidligere skulle en virksomhed gennemgå langvarige og ressourcekrævende retssager,

der let kunne vare flere år for at få erstatning for de ofte flere hundrede tusinder af kroner, firmaet forgæves

havde spenderet på at udarbejde et tilbud.


Klagenævnet tager i øjeblikket stilling til omkring 20 klagesager

om året, men antallet af virksomheder, der går glip af ordrer på grund af fejl fra det offentliges side, er i realiteten

større, mener Steen Treumer.


- Mange virksomheder har afholdt sig fra at klage over et udbud, bl.a. fordi, de reelle

omkostninger ved at miste en udbudsordre er spildt uanset, om man vinder eller taber klagesagen. Nu åbner klagenævnet

for, at virksomhederne kan få en erstatning, der svarer til det tabte beløb. Derfor er der ingen tvivl om, at kendelsen

vil være med til at forøge antallet af klagesager, siger Steen Treumer.


Direktør for Forlaget Magnus A/S,

det nuværende Magnus Informatik A/S, Morten Arnberg ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men af sagsforløbet

fremgår det, at firmaet allerede to uger inden fristen for udbuddet udløb, gjorde opmærksom på, at udbudsmaterialet

var uklart og uegnet som grundlag for en udbudsprocedure. Men Told & Skat valgte i samråd med Kammeradvokaten at overhøre

forlagets kritik. Told & Skat erkender nu, at man begik fejl i udbudsproceduren, der betød, at forlaget ikke fik mulighed

for at deltage i udbuddet, men kontorchef


Niels Anker Jørgensen fastslår, at man hele vejen troede, at alt var

i sin skønneste orden.