Det koster kassen at have bil

Bilen er uundværlig for mange, når de flytte ud af København, men den er et kostbart bekendtskab.

Udgiften til en eller to biler i en familie er fuldstændig afgørende for det rådighedsbeløb, som en familie har. Det er nemlig dyrt at eje en bil i Danmark.

Men når det kommer til stykket, er det dog de færreste, der helt kan undvære en bil, når der er tale om en familie med to børn, bopæl uden for København og job inde i København.

En Peugeot 307 koster således 219.000 kr. i nypris, men de månedlige omkostninger på 5.518 kr., når alle udgifter og værditab regnes med. Det er bilpriser.dk, der har foretaget beregninger af den månedlige udgift på en række populære biler. Forudsætningen er, at bilen beholdes i fire år, og at der køres 20.000 km om året.

Beregninger, som BRFkredit har foretaget, viser, at man kan bosætte sig i København, Hvidovre eller Gladsaxe og i de fleste tilfælde have mindst samme rådighedsbeløb, som hvis man flytter ud af København, hvis udflytningen kræver investering i en bil.

Det store regnestykke
Årsagen er de stigende boligpriser uden for København men altså også de store omkostninger til en bil.

Hos BRFkredit benyttes en tommelfingerregel, der siger, at en familie med to børn kan leve for 150.000 kr. efter skat og boligudgifter. Men så er der absolut ikke mange penge til fest, ferie og glade fornøjelser. Almindelige udgifter til el, vand, varme, forsikring, telefon, beklædning, mad og drikke kan let løbe op i 100.000 kr. Hertil kommer så daginstitutioner til børnene og transportudgifter.

Med to børn i daginstitution bør rådighedsbeløbet være på mindst 180.000 kr., og hvis der også skal være en bil i husholdningen, skal rådighedsbeløbet være på mellem 220.000 og 230.000 kr.

Når alle de økonomiske overvejelser i forbindelse med bopæl er gjort, skal man ikke glemme, at trivsel, velbefindende og omgivelser også spiller en rolle, påpeger cheføkonomen.

Mange udflyttere vil måske også forsøge at søge job i lokalområdet, og hvis det lykkes for den ene part, vil beregningerne se helt anderledes, da der spares meget på kun at have transportudgifter København for en person.