Det grå guld diskrimineres

Det virker påfaldende, at den daværende socialdemokratiske arbejdsminister

i 1996 ikke fik indført en forbud mod aldersdiskrimination i forbindelse med vedtagelsen af lov om forbud mod forskelsbehandling

på arbejdsmarkedet m.v.


Hvorfor kom aldersdiskrimination ikke med i loven? Spørgsmålet kan besvares med et

nyt spørgsmål.


Hvorfor er Socialdemokratiet interesseret i at få fjernet en hel aldersgruppe fra arbejdsmarkedet?


For

at ændre samfundet i kollektivistisk og planøkonomisk retning er det nødvendigt, at får anbragt personer

med de rigtige politiske meninger på alle ledende poster i såvel den private, som den offentlige sektor. Frasortering

af dem med de forkerte meninger må ske med en pæn begrundelse. Man kan ikke bare fjerne dem fra arbejdsmarkedet ved at

sige, at de har en forkert politisk overbevisning. Derfor er en række borgere blev "tilbudt" at få overførselsindkomst,

f.eks. i form af efterløn. De genstridige, som ikke vil acceptere dette, er blevet anbragt i det af den daværende socialdemokratiske

arbejdsminister etablerende aktiveringscirkus.


Den aldersgruppe, som bliver fjernet fra arbejdsmarkedet, har ikke gået

i Ritt Bjerregaards folkeskole, hvor parolen var: "Det ikke alle kan lære, må ingen lære".