Det er nu in at være evighedsstudent

Læs mere
Fold sammen
Der er i erhvervslivet i de seneste år sket et markant skift i

opfattelsen af læring. For mindre end 10 år siden var vort uddannelsessystem indrettet til at uddanne yngre mennesker,

mens erhvervsaktive alene i deres fritid (ofte på hverdagsaftener) - fx. HD-studerende -dygtiggjorde sig med tilegnelse af nye

færdigheder og værktøjer. Læringen var dengang ikke velforankret i deltagerens virksomheder, men i stedet

fokuseret på den enkelte deltager og dennes dygtiggørelse.


Da den, der følger i andres fodspor sjældent

kommer et skridt foran, er læring i dag for mange virksomheder blevet en del af en ny og aktuel dagsorden.


Udviklingen

er gået fra individuel dygtiggørelse til fælles kompetence-udvikling for den enkelte og dennes virksomhed. Og Handelshøjskolen

er betydende bidragyder hertil.For ti år siden

Som led i en begyndende interesse for dygtiggørelse også

efter, man er kommet op i årene introducerede et antal af vore førende læreanstalter for knapt ti år siden

uddannelsestilbud for ældre, mere modne og erfarne.


På Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business

School (HHK/CBS) introduceredes dengang således MPA programmet (målrettet den offentligt virkende - www.mpa.dk) og MBA

Programmet (målrettet den privatvirkende -www.mba.dk), begge skræddersyede for de ledere, der ville gøre sig bedre.


Knapt

600 har siden erhvervet de eftertragtede mastergrader fra Handelshøjskolen, og mere end 200 ledere på masterprogrammerne

er netop nu i fuld gang med yderligere at dygtiggøre sig.Tre nye programmerI de seneste par år har yderligere

tre masterprogrammer set dagens lys her på Handelshøjskolen.


Executive MBA Shipping Management programmet er målrettet

ledere virkende i rederkredse og deltagere, for hvem logistik er en væsentlig del af de daglige udfordringer.


MMD - Master

i Management Development - www.mmd.cbs. dk - er målrettet ledere for hvem udvikling og forandringsledelse i særlig grad

er morgendagens dagsordener.


GEM - global eManagement Executive programmet derimod er centreret omkring de forretnings-muligheder,

der åbner sig i kølvandet på den seneste teknologiske udvikling.


At flere af uddannelserne i dag foregår

på engelsk er udtryk for den stigende internationalisering, der pågår.


På Handelshøjskolen har

vi således været frontløber institution og i et stadigt tættere partnerskab med erhvervslivet udviklet netop

de uddannelser, man har efterspurgt.


I de kommende år udbyder HHK endvidere et master program inden for knowledge management

og et med fokus på Management of Technology, Market and Organization, hvor sidstnævnte vil adressere udfordringerne i

den teknologi-intensive virksomhed i en kompleks og usikker verden.


Og for det tredje starter den 17. juni MBA BYG programmet

(www.mbabyg.dk) målrettet ledere i bygge- og anlægsvirksomheder.


Tilblivelsen af netop dette program kan illustrere

Handelshøjskolens intensiverede partnerskab med erhvervslivet.


Én af konklusionerne fra det daværende By-

og Boligministeriums store udredningsarbejde i forbindelse med Projekt Hus Projektet var en understregning af behovet for at organisere

byggeriet, så strukturen fremover gør aktørerne kompetente. Der konstateredes således et stort behov for

at eksperimentere med nye organiseringsformer, og en længerevarende masteruddannelse efterlystes som et muligt bidrag til at højne

bla. det ledelsesmæssige beredskab til fremtiden.


Siden har en arbejdsgruppe med sektorens betydende aktører arbejdet

med udvikling af uddannelsen og præget denne generelle lederuddannelse til at bygge læringen op om de for bygge-og anlægssek-toren

specielle udfordringer.


Elementer i denne nye uddannelse indvolverer i hele forløbet som noget nyt også de studerendes

virksomheder - og disses udfordringer. Netbaseret arbejde på en virtuel platform indgår også som et centralt element.


Herudover

bindes læringen undervejs sammen på et antal intensive temadage, hvor læringen perspektiveres i forhold til virksomhedernes

position i værdikæden, virksomhedens nuværende ledelsesmæssige udfordringer, ligesom den enkeltes projektledelses

dagsordener også inddrages.


På to længerevarende MBA BYG studierejser besøger deltagerne interessante regioner,

hvor aktører i bygge-og anlægssektoren dér deler netop deres erfaringer og skaber rammer for en perspektivering

af den måde projekterne, gribes an herhjemme.


Erfaringsudveksling deltagerne imellem er også en væsentlig del

af læringsforløbet, og med en gennemsnitsalder på 44 år blandt de indtil nu optagne, bliver der nok af erfaringer

at udveksle.


Som deltager på MBA BYG programmet, får man således udover færdigheder og værktøjer

også værdifuld viden og forståelse for sektorens fremtidige udvikling samt et professionelt netværk, der kan

være til individuel og virksomhedens nytte i mange år fremover.FremtidenVidereuddannelse på højt

niveau er dette årtis store udfordring for business-skoler verden over. Konkurrencen mellem skolerne om at få fremtidens

topchefer med på MBA-holdet og i alumniforeningerne er benhård.


På Handelshøjskolen, hvor vi fra årsskiftet

har samlet vore programmer i CBS -CELL - Center for Executive Learning and Leadership, er vi rustet til denne udfordring og ser frem

til at byde ledere, der gerne vil videre og har livslang læring på dagsordenen, velkommen på vore executive programmer.