Det er nu billigere at etablere sig i hus

På trods af stigende renter og fortsat stigende huspriser viser Nykredit Boligindeks, at boligkøbet i dag udgør

en


faldende del af budgettet.


Udgifterne til køb af hus har de senere år været stigende. Alene i perioden

fra 1998 og frem til i dag er kontantprisen på et gennemsnitligt hus steget med knap 30 pct., svarende til en stigning på

ca. 250.000 kr.


Pinsepakken har i samme periode belastet huskøberbudgettet med både faldende rentefra-dragsret og

en omlægning af ejendomsskatterne. Endelig er renterne også steget inden for det seneste halve års tid.

Boligbyrden

faldende

Isoleret set har der således været stigende boligudgifter i perioden fra 1998 og frem til i dag. De årlige

boligudgifter for den gennemsnitlige huskøberfamilie i Nykredits Boligindeks beløber sig i dag til 140.980 kr., mens

de i 1998 var 104.450 kr., hvilket svarer til, at boligudgifterne er steget med 35 pct. siden 1998.


Men Nykredits Boligindeks

viser også, at stigningen i boligudgifterne ikke kan ses isoleret fra udviklingen i køberfamiliens indkomst.


Nykredit

Boligindeks afspejler udviklingen i boligkøbers samlede økonomiske situation.


I indekset sammenlignes summen af

alle boligudgifter i forhold til køberfamiliernes indkomst og skatteforhold. Nykredit har valgt et budgetfokuseret indeks for

at sikre stor gennemskuelighed i udviklingen i de enkelte dele af køberfamiliernes økonomi.


- Med de senere års

stigende boligudgifter i baghovedet bliver det endnu vigtigere at holde sig huskøbers samlede økonomiske situation for

øje. Her viser boligindekset nemlig, at den samlede byrde af boligkøbet nu for fjerde kvartal i træk er faldende,

forklarer kommunikati-onschef Henrik Hougaard, Nykredit.


Beregningerne viser, at boligudgifternes andel af familiernes indkomst inden

for det seneste år er faldet fra 43,6 pct. til 41,5 pct., svarende til et fald på knap 4.000 kr. efter skat.


Boligbyrden,

forstået som boligudgifternes andel af huskøberfamiliernes indkomst, er derved faldende.Stabilt boligmarked

Den

væsentligste forklaring på den faldende boligbyrde er udviklingen i familiernes indkom-ster.


Frem til 2001 steg

boligudgifterne, og den disponible indkomst efter skat og boligudgif-ter faldt.


Boligindekset viser, at den udvikling nu er

vendt.


Boligudgifterne toppede i 1. kvartal 2001, og huskøberfamiliernes disponible indkomst efter skat og boligudgifter

er steget med knap 6 pct., svarende til en stigning i den årlig disponible indkomst på ca. 9.800 kr.


- Udviklingen

viser et stabilt og sundt marked for køb af huse i Danmark. Den gennemsnitlige huskøberfamilie udviser sund fornuft

i boligkøbet. Nykredit Boligindeks viser, at der fortsat er en god balance mellem udviklingen i boligudgifterne og familiernes

disponible indkomst til øvrigt forbrug, konkluderer kommunikationschef Henrik Hougaard, Nykredit.