Det er læren af Hesalight-dommen

Byline foto billede 2018 Bylinefoto Jens Christian Hansen Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Det er en historisk hård dom Retten i Roskilde har udstukket. Hesalight-stifteren Lars Nørholt blev torsdag idømt syv års fængsel for økonomisk kriminalitet af særlig grov karakter i forbindelse med krakket i lampevirksomheden Hesalight.

Men der er også tale om meget grove anklager over en bred kam, som Lars Nørholt er blevet dømt for. Set i det lys synes dommen klar, en afgørelse som kan bruges til noget i erhvervslivet.

Lars Nørholt har sammen med sin advokat Anders Németh anket byretsdommen til landsretten med krav om total frifindelse. Der er således himmelvid forskel på anklagerens og forsvarerens syn på Hesalight-sagen. Derfor er det godt for tilliden i erhvervslivet fremover, at vi får endnu en retsinstans til at dømme i sagen.

Hesalight-skandalen rækker nemlig længere end til »blot« opgøret mellem Lars Nørholt og de bedrageriramte pensionskasser. Udover overtrædelse af lovgivningen handler det også om den afgørende tillid i forretningsverdenen, som Lars Nørholt har forbrudt sig mod.

Man skal ikke være naiv, hvis man vil begå sig i erhvervslivet. Men uden en betydelig grad af gensidig tillid bryder forretningsverdenen sammen til et ineffektivt system, som ødelægge værdier og skader hele samfundet.

I et svagt øjeblik kan man klandre de to pensionskasser Pensam og Pension Danmark for ikke at have gjort deres hjemmearbejde godt nok og for ikke at have brugt almindelig sund fornuft. Men eftersom disse investorer er blevet præsenteret for falsk og forfalsket materiale, har Nørholt for alvor forbrudt sig mod den gensidige tillid i dette forretningsforhold.

Ved Retten i Viborg kører der i øvrigt i disse dage en lignende sag. Stifteren af Genan-virksomheden, Bent A. Nielsen, er anklaget for at have snydt pensionskassen PKA, der i sin tid lagde 900 mio. kr. i den lovende miljøvirksomhed. Også her handler det – udover konkrete anklager om overtrædelse af lovgivningen – om et markant tillidsbrud. Der ventes dom i den sag i marts 2019.

Det er to alvorlige bedragerisager, som risikerer at svække den risikovillighed, der pinedød skal til at for at skabe et ekspansivt ehvervsliv til gavn for hele samfundet. Risikoen er, at pensionskasserne og andre investorer trækker følehornene til sig, nøjes med at investere i sikre obligationer og derved udsulter kapitalfremskaffelsen til erhvervslivet.

Med dommen i Roskilde skriver Lars Nørholt og Hesalight sig ind i en kedelig perlerække af grove, økonomiske forbrydelser. På niveau med sager, der har involveret Stein Bagger, Klars Riskær, Kurt Thorsen, Amanda Jacobsen, Johannes Petersen, John Trolle med flere i nyere tid – og Alberti-skandalen for 100 år siden.

Ingen tvivl om at byretsdommen i Roskilde er en markant sejr for anklagemyndigheden SØIK – i daglig tale bagmandspolitiet – og et nederlag for Lars Nørholt og hans advokat Anders Németh. Bliver det også til sejr i Viborg er der to klare afgørelser af, hvad der er ret og vrang i business-Danmark.

Hvis man ser på disse mange og højtprofilerede sager udefra, og i øvrigt lægger hvidvaskskandaler og udbytteskatteskandaler oven i, kan man få det indtryk, at den generelt er helt gal med forretningsmoralen i erhvervslivet.

Det vil være en fejlagtig og forhastet konklusion. Langt, langt hovedparten af forretningerne i erhvervslivet sker på ordentlige og lovlydige vilkår. Det positive er, at domstolene slår hårdt ned i de tilfælde, hvor der er urent trav.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Uden en betydelig grad af gensidig tillid i forretningsverdenen går erhvervslivet i stå.«