»Det er en taberstrategi«

Lønnedgang for de ansatte er en taberstrategi, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Eneste brugbare alternativ for medarbejderne er mangeårig jobgaranti.

Legos ledelse løser på ingen måder legetøjsproducentens akutte økonomiske problemer med en fælles lønnedgang for de ansatte.

Det er at udsætte sine medarbejdere for russisk roulette, og modellen er en taberstrategi, mener arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

»Virksomheden kan give sig selv et pusterum, men det er en taberstrategi, for i virkeligheden skruer man bare sig selv ned i fattigdom. I stedet for enten at flytte ud eller blive hjemme, så risikerer man at havne mellem to stole, og det er et defensivt udgangspunkt,« siger han.

Fleksible arbejdstider
I stedet bør virksomhedsledelsen ifølge Flemming Ibsen kigge på den danske model, hvor man langt hen ad vejen forsøger sig med fleksible arbejdstider, før man rører ved lønnen.

Eneste alternativ for Lego-ansatte og andre medarbejdere vil være at få en reel, flerårig jobgaranti.

»Hvis det er en byttehandel, hvor man for noget af sin løn får jobsikkerhed i tre, fire eller fem år, som vi har set det i Tyskland, så kan man altid diskutere det.

Omvendt så er ét års jobsikkerhed, som det var tilfældet med Tulip-medarbejderne, jo intet værd. Det er at udsætte sine medarbejdere for russisk roulette,« siger Flemming Ibsen.

I det hele taget er fælles lønnedgange en farlig kurs for hele det danske aftalesystem, mener arbejdsmarkedsforskeren.

En farlig kurs
»Breder tendensen sig, så vil fagforeningerne jo begynde at sige til arbejdsgiverne »hvorfor skal vi overhovedet lave overenskomster«, når ledelserne alligevel bare gør noget andet. For hver gang det sker, ryster man tilliden til hele aftalesystemet,« siger Flemming Ibsen.