Det er blevet lettere at få lån til virksomhedskøb

En bølge af virksomhedshandler, ikke bare i Danmark, men i hele Europa vil rulle hen over landkortet i de næste måneder.Stabilitet

på aktiemarkedet og forøget tillid til økonomien har markant øget appetitten på at købe virksomheder

op. Samtidig er bankerne mere risikovillige i kølvandet på nogle meget forsigtige år efter dotcom-sammenbruddet

og det glidende aktiekrak.- Der er næppe tvivl om, at både købere og sælgere af virksomheder i dag er

langt mere interesserede i at finde hinanden end tidligere. Optimismen i erhvervslivet er tilbage, renten er lav, og det er lettere

at få virksomhedshandler finansieret i bankerne end for bare et år siden, siger partner Søren Nørbjerg fra

det uafhængige rådgivningsfirma Advizer.

Tempo i vejret

Advizer er den danske partner i et verdensomspændende

netværk af firmaer, IMAP, der rådgiver om køb og salg af virksomheder. IMAP har foretaget en undersøgelse,

hvor 60 partnere i 20 forskellige lande har redegjort for virksomhedshandler i 2003 og forventningerne til 2004.Denne undersøgelse

viser klart, at tempoet i virksomhedshandler er sat kraftigt i vejret i 2004.Samtlige IMAP-medlemmer siger, at der i dag er

flere købere end tidligere. Det tal var kun 31 procent i 2003 sammenlignet med året før. Samtidig er der også

betydeligt flere sælgere på markedet i år (se grafik).Gabet mellem sælgerens forventninger til prisen

på en virksomhed, og hvad køberen er villig til at betale, er indsnævret efter nogle år, hvor køber og

sælger stod langt fra hinanden.Det kan lette presset på behovet for de mange tusinde generationsskifter i Danmark,

hvor typiske familieejede og ejerdrevne virksomheder sættes til salg.

Den bedste prisAdvizer rådgiver virksomheder

med op til omkring 300 ansatte.- Der er ofte flere købere og mere interesse om de mellemstore virksomheder. Både

fra store koncerner, som vil udbygge en division, fra private investorer og investeringsfonde. Ejeren ønsker ikke nødvendigvis at

gå på pension, men vil gerne have mere power ind i virksomheden, og fortsætter derfor som adm. direktør.

En sådan løsning giver som oftest den bedste pris for sælgeren, siger Søren Nørbjerg.Virksomhedsmæglerne

mærker også samtidig en betydelig mere offensiv banksektor.Konkurrencen mellem bankerne for at låne penge

ud er skærpet, og risikovilligheden er øget efter år med meget begrænsede tab. IMAP-undersøgelsen

viser, at bankerne i dag ikke er nær så afvisende over for lån til virksomhedshandler som tidligere.- Den

øgede udlån fra realkreditselskaberne har øget konkurrencen hos bankerne om udlån, siger Søren Nørbjerg.

Svært

for de små
Mens antallet af virksomhedshandler i gruppen af mellemstore er kraftigt stigende, kniber det mere at få generationsskiftet

de helt små virksomheder. Første generation i mange iværksættervirksomheder har svært ved at give slip.

Det har tidligere betydet, at ejeren af disse helt små virksomheder havde urealitiske forventninger til, hvad de kunne få

for deres »guld«.I dag er forventningerne mere afbalancerede, men små virksomheder er typisk sværere at

integrere, og derfor er der flere købere til mellemstore selskaber.Berlingske Tidende