Det digitale byggeri er bygherrens ansvar

Bygherren bør tage førertrøjen på inden for det digitale byggeri. Men udgifterne bør deles af de involverede parter, da gevinsten som regel tilfalder alle, mener udviklingschef Martin Smidt Kristensen fra IT-firmaet Backbone A/S.

Bygherren bør være initiativtageren, der sikrer udbredelsen af det digitale byggeri inden for både små og store byggeprojekter, mener udviklingschef, partner Martin Smidt Kristensen fra IT-firmaet Backbone A/S, der bl.a. står bag portalen BygNet, Byggeweb A/S og CoreFM. Foto: Jan Jørgensen
Læs mere
Fold sammen
Bygherren bør være initiativtageren, der sikrer udbredelsen af det digitale byggeri inden for både små og store byggeprojekter. Men udgifterne bør deles mellem alle byggeriets parter.

Det mener udviklingschef, partner Martin Smidt Kristensen fra IT-firmaet Backbone A/S, der bl.a. står bag portalen BygNet, Byggeweb A/S og CoreFM - og som er en vigtig drivkraft i byggeriets digitalisering. Backbone er noget så sjældent som et IT-firma, der har overlevet IT-krisen og er kommet styrket ud af den. Backbone blev dannet i 1997 og har siden starten valgt at fokusere på ét kerneområde - digitale ydelser og løsninger til byggebranchen.

»Gennem vores datterselskab Byggeweb A/S har vi udviklet Byggeweb Projektstyring, som i dag er det mest udbredte projektweb i Danmark med over 11.000 projektbrugere fordelt på cirka 600 byggeprojekter. Vi oplever således, at det digitale byggeri mange steder allerede er en realitet,« siger Martin Smidt.

Bygherrens initiativ

»I starten troede både vi og alle andre, at digitaliseringen af byggeriet betød, at man skulle opsamle data på nettet. Men i dag ved vi, at denne vidensopsamling skal resultere i en vidensfordeling, før det har nogen betydning. Vi taler om 'den digitale skurvogn', hvor data skal gøres tilgængelige helt ud på byggepladsen. Og det er vi kommet meget langt med.«

Ifølge Martin Smidt er anvendelsen af bl.a. SMS og e-mail nøglen til, at digitale data rent faktisk bliver anvendt i alle byggeriets faser, også af de udførende.

»Og vi oplever faktisk, at entreprenørerne generelt er langt bedre til at forholde sig til data, end vi normalt går og tror. Når bare vi fordeler den opsamlede viden effektivt. Og det er her, vi kommer ind i billedet med Byggeweb,« forklarer udviklingschefen.

Backbone A/S er en del af et konsortium, der for nylig har vundet Erhvervs- og Boligstyrelsens udbud inden for 'det digitale byggeri' vedrørende projektweb. Opgaven går ud på at opstille krav for brug af projektweb inden for statsligt byggeri.

»Statens digitale byggeinitiativ er meget vigtigt. Spørgsmålet er, om staten så også vil stille det som krav, at der fremover skal oprettes et projektweb til digital udveksling og fordeling ved alle statslige projekter. Det ville betyde det, at alle de statslige bygherrer kom med,« konstaterer Martin Smidt.

»Men staten kan ikke gøre det alene. Som udgangspunkt bør det i den private byggesektor være bygherren, der tager initiativet ved at kræve, at der bygges digitalt. Men problemet er, at nogen skal betale regningen. Og her mener vi ikke, at det skal hænge på bygherren alene. Alle parter i processen har jo glæde af et projektweb, så vi mener, at alle skal betale en »fair share«, en rimelig andel.«

Ifølge Martin Smidt er det meget beskedne beløb, der er tale om. Ved små byggesager kan den samlede udgift til et projektweb være så lav som 500 kr. pr. måned, mens større byggesager med eksempelvis flere end 20 involverede parter som udgangspunkt kan afvikles til 2.500-4.000kr. pr. måned.

»Prisen burde altså ikke være en hindring for udbredelsen af en digital kommunikationsform,« mener Martin Smidt.

Alligevel er det stadig de færreste byggesager, der afvikles ved hjælp af et projektweb. Og her er det, at Martin Smidt opfordrer bygherrerne til at turde tage ansvar, gå i front og stille krav.

Flest store sager

»Det er jo en fordel for alle parter. Vi er sikre på, at digitalisering af kommunikationen på sigt vil føre til bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Men langt de fleste af de hidtil gennemførte projekter med et projektweb har været store byggesager. Vi har stort set været involveret i alle de store byggesager i Danmark gennem de sidste tre år,« konstaterer Martin Smidt.

»Men det digitale byggeri vil først for alvor slå igennem, når vi også bruger projektweb ved små projekter, helt ned til opførelsen af fire andelsboliger. Og her mener vi, at bygherrerne må påtage sig det overordnede ansvar for, at det også sker. Bygherren er den eneste instans, der kan stille fælles krav hele vejen gennem processen, lige fra det digitale udbud til det færdige byggeri.«

»På den måde kan bygherren være medvirkende til at sikre hele byggebranchen et bedre dækningsbidrag. Ved at styre byggeprocessen og kommunikationen mere effektivt, kan man frigøre ressourcer til andre projekter og spare tid. Desuden fanger man nogle fejl tidligere i processen. Jeg mener, bygherren skal turde være mere styrende gennem hele byggeprocessen.«

»Lige nu står vi med alle redskaberne og en masse viden om det digitale byggeri. Men vi mangler blot, at nogen tør tage førertrøjen på og køre forrest i feltet,« siger Martin Smidt.

www.back-bone.dk

www.bygnet.dk

www.byggeweb.dk

www.detdigitalebyggeri.dk