Det betaler sig at spare på el

Læs mere
Fold sammen
Trods relativt høje samfundsøkonomiske omkostninger i form af CO2-skyggepriser, kan det godt betale sig for små

og mellemstore virksomheder at spare på strømmen, mener Elfor.


Elfor afviser med henvisning til ErhvervsBladets

artikel om elbesparelser i små og mellemstore virksomheder, at det generelt ikke skulle kunne betale sig for mindre virksomheder

at spare på el-regningen.


- Det kan godt betale sig at gøre en indsats overfor små og mellemstore virksomheder.

Vores beregninger viser f.eks., at jern- og metalindustrien kan sparer op til 25 pct. af elforbruget, selv ved en forsigtigvurdering, understreger

Richard Schalburg fra Elfors teknik- og planlægningsafdeling.


Resultaterne af elselskabernes besparelsesindsats i år

2000 viste en gennemsnitlig CO2-skyggepris på 260 kr. per ton. Den planlagte CO2-skyggepris i Elfors plan for 2002-2004 viser

en noget højere pris, nemlig 275 kr. pr. ton.Dyrt for samfundet

Samtidig viser Elfors beregninger, at CO2-skyggeprisen

for såkaldt "individuel generel erhvervsrådgivning" til industrivirsomheder med et forbrug på mellem 20

og 100 MWh om året ligger på 332 kr. pr. ton, mens skyggeprisen for småerhverv - d.v.s. virksomheder med et forbrug

på under 20 MWh ligger på 508 kr. pr. ton. Til gengæld er skyggeprisen for en indsats overfor industrivirksomheder

med et forbrug på mere end 500 MWh årligt kun to kr. per ton.


Ifølge Energistyrelsen er skyggeprisen - og

dermed de samfundsøkonomiske omkostninger - høje, hvis den ryger over 300 kr. pr. ton og lav.


- Det er imidlertid

ikke et udtryk for, at det ikke kan betale sig for virksomhederne. At CO2-skyggeprisen stiger, er et udtryk for at CO2 udledningen

ved el-produktion er faldende, siger Richard Schalburg.


Han afviser samtidig, at det skulle være dyrt for selskaberne at gennemføre

en indsats i små og mellemstore virksomheder.


Elfors egne beregninger viser, at de koster 1,06 øre per solgt kWh

at gennemføre en indsats en mindre industrivirksomhed, mens det kun koster 0,29 øre pr. solgt kWh i en stor virksomhed.
Gennemsnitsprisen for indsatsen overfor erhvervslivet ligger på 0,47 øre pr. kWh.


- Det er ikke dyrt at gennemføre

en indsats i små og mellemstore virksomheder, men det er dyrere end i store virksomheder, fordi initialomkostningerne næsten

er de samme. Vi ved også, at virksomhederne tjener penge ved at spare på energien, siger Schalburg.


- Det, elselskaberne

vurderer, er indsatsen over for den enkelte virksomhed - er den lønsom nok? Hvis den ikke er det, bliver indsatsen ikke sat

i værk. Det er Energistyrelsen, som vurderer vores samlede indsats med hensyn til at nå CO2-målene, siger Richard

Schalburg.


Energistyrelsen har lagt op til en mere målrettet indsats mod mindre industrivirksomheder, og Elfor overvejer

nu en kampagne sammen med styrelsen og andre aktører.