Det A.P. Møllerske virksomhedsunivers

A.P. Møller Gruppen med over 60.000 ansatte består af omkring 1.000 selskaber i alle kroge og afkroge af verden. Langt den overvejende del er 100 procent ejede datterselskaber. Nogle selskaber er mere kerneselskaber end andre. Shipping ved containerdrift og tankers er ligesom olie og gas kernen i virksomheden. Odense Staalskibsværft, containerfabrikken i Tinglev og flyselskabet Mærsk Air er vigtige, men ikke nødvendige. Længst ude i periferien ligger selskaber som Roulunds og Rosti, der er sat til salg.