Designcenter slipper billigt

Dansk Design Center slipper billigt fra regeringens sparekniv. Centret står ganske vist på regeringens liste over råd,

nævn og udvalg, der skal have støtten beskåret, men der står ikke et ord om hvornår eller hvor meget.


Katastofestemningen

er udeblevet hos medarbejderne i Dansk Design Center på H. C. Andersens Boulevard overfor Tivoli i København efter, at

det i fredags stod klart, at Dansk Design Center er med på listen over råd, nævn, udvalg og centre, der enten bliver

nedlagt eller får deres offentlige støtte beskåret.


I regeringens liste over berørte institutioner

står der om Dansk Design Center, at støtten bortfalder i takt med øget privat finansiering.


- Vi er naturligvis

kede af, at vi står på listen. Men vi har noteret os, at afviklingen af støtten vil ske i takt med, at der findes

ekstern finansiering. Samtidig har økonomi- og erhvervsminsteriet lagt op til, at der bliver tale om en dialog om, hvordan

nedskæringerne skal tilrettelægges, siger Ulla Hovgaard Ramlau, der er optimistisk, når det gælder udfaldet

af forhandlingerne.


- Vi har stærk støtte fra mange sider, også fra erhvervslivet. Her har vi nogle gode talsmænd,

der kan tale vores sag, siger hun.


Dansk Industri, der hidtil har været en varm fortaler for centret, ønsker endnu

ikke at udtale sig om enkeltsager, herunder Dansk Design Center.Ingen særinteresser

Også bestyrelsesformanden

for Dansk Design Center, Ebbe Simonsen, er optimistisk, når det gælder Dansk Design Centers fremtid, men han advarer mod,

at regeringen bliver fristet til at fare frem med kraftige beskæringer af centrets budget.


- Design er et konkurrenceevneparameter.

Derfor er det også en vigtig offentlig opgave at bidrage til at udbrede design i en bred vifte af danske virksomheder. Bliver

den offentlige støtte skåret for kraftigt, kan det let føre til en kommercialiering. Hidtil har vores mangeårige

arbejde med at udbrede design været båret af, at vi kan hæve os op over særinteresser, siger Ebbe Simonsen.


Han

afventer et udspil fra den ny regering, der kan give et fingerpeg om, hvordan regeringen ser på design som en løftestang

for erhvervslivet.Har hente 40 mio. kr.Dansk Design Center, hentede sidste år 19,6 mio. kr. i statskassen og budgetterer

i år med 18,9 mio. kr. Centrets samlede årlige budget udgør 35 mio. kr. Centret henter dermed selv omkring 15 mio.

kr. hjem ved konkurrenceaktiviteter, designrådgivning af især mindre virksomheder, cafédrift, billetindtægter

og bogsalg.


Dansk Design Center har erfaring fra tidligere med at skulle hente private bidrag. Centret flyttede for to år

siden ind i et nyt domicil.


Etableringen af designhuset kostede 80 mio. kr., virksomheder bidrog med 40 mio. kr., mens Erhvervsministeriet

gav de resterende 40 mio. kr. som et billigt lån.