Design for en bedre verden

Fire ihærdige designere har sat sig for at beskrive dansk designhistorie og dens hovedskikkelser siden mellemkrigstiden. Resultatet er en CD-ROM, der giver adgang til en hjemmeside på nettet, som bliver løbende revideret og udbygget.

Læs mere
Fold sammen
Det bedste af det bedste af dansk design bliver nu præsenteret i en ny og omfattende encyklopædi. Opslagsværket vil kun eksistere som en kombination af CD-ROM og internet - men det er der gode grunde til, forklarer initiativtagerne til projektet.

Når det ikke bliver i en bog, vi skal læse om de fremmeste danske designere fra 1930rne til i dag, skyldes det først og fremmest muligheden for dels løbende opdatering af biografierne og af den historiske fremstilling, og dels at man kan linke til tegnestuer, virksomheder og designmuseer verden over.

Bag projektet, der efter flere års arbejde afsluttes med en udgivelse cirka 1. juli, står tidligere rektor ved Danmarks Designskole, Kjeld Amundsen og designerne Christian Bjørn, Torben Holmbäck og Kim Paulsen.

Kim Paulsen anslår, at der findes noget over 2.000 designere i Danmark - men gruppen har valgt at overlade det til en række konsulenter at udpege de henved 400, der siden mellemkrigstiden har skrevet historie inden for områder som produktdesign, grafisk design, møbelarkitektur, indretning og mode samt glas- og tekstilkunst.

»Der findes ikke en egentlig samlet fremstilling af dansk designhistorie og af hovedskikkelserne i den,« siger Kim Paulsen. »Og nok kan meget siges til fordel for bogen, men opslagsværker bliver hurtigt forældede, og vi har med dette initiativ ønsket at imødekomme det store behov for viden om design, vi ved, der er.

Opslagsværket vil kunne bruges til undervisning, til information gennem de danske ambassader og via Udenrigsministeriet samt ikke mindst af danske og udenlandske virksomheder, der tror, de kan klare sig uden designere.«

Og det kan de ikke?

»Mange ingeniører og teknikere mener stadig, at de kan selv, og det er, fordi det er en udbredt misforståelse, at design er noget med en fiks indpakning eller et strømlinet udseende. Det er helt forkert. Design er en analytisk og innovativ proces, og dermed er design snarere udvikling end formgivning, og det er derfor afgørende, at designeren bliver en del af produktionsprocessen allerede på idéudviklingsplanet. Det, designere er særlig gode til, er at løse problemer, og dem er der nok af inden for centrale områder som miljø og arbejdsmiljø.«

Ifølge Kim Paulsen er det en udbredt misforståelse, at dansk design havde sin guldalder i 1950erne og 60erne og efterhånden er gået mere eller mindre i stå eller er overhalet af andre store designnationer. Danske designere er, siger Kim Paulsen, stadig innovative på et niveau, der vækker respekt i udlandet, og hans og de tre andre projektmageres initiativ skal også forstås som et forsøg på at erindre omverdenen om, at dansk design er i verdensklasse.

Dansk Design Review, som encyklopædien hedder, rummer ud over portrætter af designerne og præsentation af udvalgte arbejder en historisk fremstilling skrevet af kunsthistorikeren Lars Dybdahl. Værket, der har kostet 1,3 mio kr. og er støttet af Nationalbankens Jubilæumsfond, Erindringsmøntfonden, Eva Trio, Novo Nordisk og Kvadrat, består af en CD-ROM, som samtidig er nøglen til en hjemmeside, der løbende opdateres. Prisen bliver cirka 450,- kr.