Design er branding - eller er det?

D et væsentligste er vel at definere, hvad der ligger bag begrebet branding, nu hvor erhvervslivet gennem årene har taget

definitionen til sig som noget der har med bl.a. synliggørelse og immaterielle værdier at gøre.Hvorfor

smide denne definerede fælles forståelse væk, som Anthony Aconis foreslår i sit indlæg ''Branding er

Gud -eller er det? (27.11.2003 i Erhvervsbladet)Der synes mere synergi i at diskutere hvad, hvornår, hvor og hvorfor kunder

bør overveje at brande sig, et produkt eller en holdning. Akkurat som A. Aconis nu forsøger at brande, at branding er

død.Når han samtidig ønsker at smide alle branding guruer på porten fremstår opråbet

utroværdigt, når hans egen præsen-tationsform er analog med fx. Jesper Kundes fra Kunde & Co i form af bog,

indlæg og vel snart også foredrag om livet efter branding.Jeg har ikke læst hans bog endnu og replicerer alene

på baggrund af indlæg i Erhvervsbladet. Der siges meget om branding og begrebet fremstår da ofte også diffust

i debatten og hos kunderne.Men vi er vel ikke alle sammen idioter fra den ene dag til den anden blot fordi Hr. Aconis udgiver

en lille bog. I vores egen lille bog ''Design is branding'' siger vi, at hos Scandinavian Branding leverer vi murstenene til opbygningen

af et brand, men det er op til kunden selv at levere fundamentet og derved opbygge det unikke brand i samarbejde med os.S

om udgangspunkt leverer vi strategisk, systematisk og operationelt Identity Design med branding potentiale. Men det er kunden der

skal levere det kvalita-tive fundament: Firmaet, produktet, servicen. Og evnen, viljen og styrken til at gennemføre den proces,

som en design og branding proces indenbærer kommunikations- og oplevelsesmæssigt.Branding kommunikeres først

når designet, kunden, medarbejderne og omverdenen alle taler det samme sprog!Danske Bank er fx et godt eksempel på

at branding virker. For 5 år siden var deres image støvet og upersonligt. Deres profil og kommunikation i dag er dygtig

synliggørelse af stort set det samme produkt.Deres slogan siger: ''Gør det du er bedst til...det gør vi''.

Var det ikke det A. Aconis efterlyste, at kunden fokuserer på sin egen butik?Før Danske Branks glimrende kampagne

var vi mange som ikke tidligere forbandt dem med guitar, hiphop, skaters og os selv i underbevidst-heden.Scandinavian Branding

og flere andre kompetente design og branding bureauer angriber kundernes kommunikationsbehov ud fra en anderledes professionel vinkel,

end den som Hr. Aconis fremstiller.At påstå kunderne kan synliggøres og positioneres unikt på en globaliseret markedsplads

uden brug af design, storytelling og branding er i måske med til at sælge lidt bøger på kort sigt, men budskabet

forbliver banalt og utroværdigt!G ennem proces, infight, udfordrende dialog og konfrontation med kunderne konstateres

fundamentet og potentialet for kundernes brands eller opbygning af samme.''Vi gør ikke nødvendigvis hvad der bliver

sagt, men vi gør altid hvad der er nødvendigt''.Med det mener jeg, at værdien af enhver branding proces

er af-hængig af samspillet mellem bureau og kunde, herunder modet til at sige fra overfor hinanden.Processen skal afslutningsvis

synliggøre kundens særpræg og afspejle deres unikke historie på markedspladsen.De fleste kunder opererer

i konkurrence, og produkterne ligner hinanden til forveksling.Uden indpakning og synliggørelse efterlades vi som købere

overfor en stor grå og upersonlig kundemasse.Det er svært at tro, at danske virksomheder vil klare sig godt ud

fra den filosofi, ikke mindst internationalt med deres i forvejen høje danske produktionsomkostninger.Derfor siger vi

at ''Form for formens skyld er ikke os. Der er altid en mening bag.Identiteten skal udtrykke og helst symbolisere historien.

Design er storytelling!''P ointen er, at branchen skal blive dygtigere til at forklare kunderne, hvad vi mener, når

vi taler om systematisk design, operationel kommunikation og branding strategi.Derved kan vi fylde konkret indhold på

bl.a. non-ordet branding, og herved understøtte den accept som allerede er opnået hos interessenterne, i stedet for at

forsøge at opfinde den dybe tallerken endnu engang