Derfor kunne Peter Straarup ikke fortsætte i A.P. Møller

I kølvandet på hvidvaskskandalen har A.P. Møller sat sig tungt på magten i Danske Bank. Samtidig er der gjort op med næsten 30 års praksis med at hyre afgående Danske Bank-direktører. Bankens navnkundige direktør Peter Straarup stopper i A.P. Møller.

ARKIV- Forhenværende direktør for Danakse Bank Peter Straarup. Det er yderst sjældent, at man ser en bank gøre det, som Danske Bank netop har gjort. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2012). Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

De tætte bånd mellem to af landets største virksomheder, A.P. Møller og Danske Bank, er fortsat gældende. Men der er gjort op med en næsten 30 år lang praksis med at hyre afgående bankdirektører til A.P. Møller-bestyrelsen.

I november 2018 meddelte tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, at han ikke ønskede genvalg til de to Mærsk-bestyrelser i henholdsvis A.P. Møller Fonden og det centrale selskab A.P. Møller Holding. Den nu 67-årige Straarup, som døjer med et svigtende helbred, har siddet i A.P. Møller-bestyrelserne, siden han fratrådte som bankdirektør i 2012.

Skiftet sker samtidig med, at Mærsk-familien i et historisk opgør også har renset ud i Danske Bank-toppen. Topchefen Thomas Borgen blev presset ud i september, og i december blev Ole Andersen fyret som formand i banken på baggrund af hvidvaskskandalen i bankens estiske filial og på foranledning af Mærsk-familien.

»Hvidvasksagen blev ikke bare en belastning for banken, men efterhånden også en belastning for værdierne og holdningen i A.P. Møller-familien.«


Det var, mens Peter Straarup var topchef i banken, at Danske Bank købte den problematiske Sampo Bank og ved den lejlighed fik den estiske filial med i købet. Banken fik ikke ryddet op i Estland under Straarups ledelse, selv om de første advarsler om hvidvaskfrygt skete helt tilbage i 2007.

Ingen tvivl om, at den voldsomt eskalerende udvikling i hvidvasksagen henover efteråret 2018 kom bag på Mærsk-familien, Ane Uggla og hendes søn Robert Uggla. Hvidvasksagen blev ikke bare en belastning for banken, men efterhånden også en belastning for værdierne og kulturen i A.P. Møller-familien.

Set i det lys kunne Peter Straarup ikke fortsætte som nær rådgiver i Mærsk-familien. Når Ane og Robert Uggla havde sagt A, og altså fyret Thomas Borgen og Ole Andersen, måtte familien også sige B og kappe båndet til Danske Banks tidligere direktør Peter Straarup.

Det er dog værd at hæfte sig ved, at mens Thomas Borgen og Ole Andersen ikke just blev overøst med taksigelser for indsatsen i banken fra Mærsk-familiens side, så udsendte Ane Uggla denne kommentar i forlængelse af Peter Straarups stop i A.P. Møller:

»Jeg vil gerne takke Peter Straarup for hans betydelige indsats i A.P. Møller Fonden og A.P. Møller Holding i en tid, hvor både Fonden og vores virksomheder har gennemgået store forandringer.«

A.P. Møller Holding ejer 20 procent af Danske Bank.

Straarup kom ligesom sine forgængere Tage Andersen og Knud Sørensen ind i Mærsk-selskabernes bestyrelse, umiddelbart efter de forlod banken. Mærsk Mc-Kinney Møller hentede Tage Andersen til Mærsk-bestyrelsen i 1990, og Tage Andersen blev i Mærsk-bestyrelsen en meget nær og fortrolig rådgiver for Mc-Kinney Møller.

Helt så tæt blev Knud Sørensen ikke, dog fik han en bestyrelsespost i det daværende Dampskibsselskabet 1912 frem til fusionen af de to rederiselskaber, 1912 og Svendborg, i 2003 til A.P. Møller - Mærsk. Også Danske Banks mangeårige formand, Carlsberg-chefen Poul Svanholm, sad i en lang årrække som særlig fortrolig i Mærsk-bestyrelsen.

Mens Danske Bank-folkene således ikke længere er at finde i A.P. Møller-selskaberne, er det anderledes håndfast den anden vej rundt. Mærsk-familien er i den grad rykket tættere på ledelsen af banken efter hvidvaskskandalen.

Mærsk-direktør Lars-Erik Brenøe har siddet i Danske Bank-bestyrelsen siden 2016. Ved den ekstraordinære generalforsamling i banken i december satte A.P. Møller yderligere en af sin betroede ind i bankbestyrelsen, nemlig Jan Thorsgaard Nielsen som næstformand. Derudover menes den nye formand i banken, Karsten Dybvad, at være udpeget først og fremmest på foranledning af A.P. Møller.

Transformationen i A.P. Møller og satsningen på det nye centrale selskab, A.P. Møller Holding, er det seneste års tid i den grad overskygget af hvidvaskskandalen i Danske Bank.

Med Straarups udtrædelse er der imidlertid tyndet gevaldigt ud i bestyrelsen i A.P. Møller Holding til nu blot tre medlemmer. Nemlig Ane Uggla, Lars-Erik Brenøe og den 78-årige Jan Leschly. Leschly er også bestyrelsesmedlem i det børsnoterede A.P. Møller - Mærsk. Det er uvist, om han genopstiller på den kommende generalforsamling i foråret.

Under alle omstændigheder arbejdes der på at styrke og øge antallet af bestyrelsesmedlemmer i A.P. Møller Holding med en eller flere kapaciteter ude fra. De hænger imidlertid ikke på træerne.

Dels skal de pågældende have stærk erfaring med kommerciel drift og topledelse, dels skal de have den særlige, udsøgte forståelse for, hvad det vil sige at forvalte en families kultur og værdier. Meget lig Rockwool-familiens Tom Kähler, som på grund af alder forlod A.P. Møller-bestyrelsen for nogle år siden.

Ane Uggla er fortsat den helt centrale person i Mærsk-hierarkiet. Hun er formand i fonden, i holding og næstformand i det børsnoterede A.P. Møller - Mærsk. Den næste i det hierarki er hendes yngste søn, Robert Uggla, som for alvor trådte frem på scenen i 2018. Han er direktør i A.P. Møller Holding, som har store, betydende ejerandele i A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Maersk Tankers med flere.

Set ude fra er det overraskende, at man ikke for længst har fået »fyldt op« med en eller flere kapaciteter til A.P. Møller Holding-bestyrelsen. Måske fordi det i dag er sværere at hyre de rigtige navne, end det var før i tiden for A.P. Møller.

 

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator

»Når Ane og Robert Uggla havde sagt A, og altså fyret Thomas Borgen og Ole Andersen, måtte familien også sige B og kappe båndet til Danske Banks tidligere direktør Peter Straarup.«