Der skal styr på den offentlige sektor

Politikerne i Folketinget er uenige om mange ting, men én ting kan de samles om den offentlige sektor skal være større. Men det ville være bedre, hvis de kunne være uenige om dette, og samles om noget andet.

Men er det nu også et problem, at politikerne bliver ved med finde på nye opgaver, som den offentlige sektor skal løse? Og er det et problem, at politikerne ansætter flere og flere i den offentlige sektor. Og er det virkeligt et problem, at politikerne ikke synes at være optaget af at overholde de mål for væksten i den offentlige sektor, som de selv har sat?

Det korte enslydende svar på disse spørgsmål er "ja" det er et problem. Det er ikke blot et problem, fordi HTS gerne vil have, at servicevirksomhederne får en større del af markedet. Det væsentligste problem er, at en stor offentlig sektor går hånd i hånd med et højt skattetryk, og et højt skattetryk begrænser den økonomiske vækst.

En stor offentlig sektor gør alle danskere fattigere. Så når politikerne ikke synes, at det er vigtigt at begrænse væksten i den offentlige sektor, og når politikerne bliver ved med at ansætte flere og flere i den offentlige sektor, ikke mindst i en periode, hvor erhvervslivet har problemer med at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, så har det alvorlige konsekvenser for ikke mindst vores børn og børnebørns velstand.

Der er derfor behov for, at der sættes en ny dagsorden, og det kan passende gøres i forbindelse med arbejdet med regeringens kvalitetsreform.

Den nye dagsorden skal i al sin enkelthed gå ud på, hvordan vi sikrer, at erhvervslivet i fremtiden kan få tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, så vi kan blive ved med at producere alle de varer og tjenesteydelser, der er grundlaget for, at vi overhovedet har en offentlig sektor.

Det bør den offentlige sektor indrettes efter.