Der skal nok komme muskler bag

Læs mere
Fold sammen
ErhvervsBladet kommenterede i går regeringens nye Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP).

ErhvervsBladet pointerede i lederen, at "der skal muskler bag de fine ord" - og at det ikke kun bør være de store virksomheder,

der får mulighed for at løse de offentlige opgaver. OPP-handlingsplanen og de foreløbig 10 initiativer er klar

tale om behov for masser af muskelkraft - for alle.Kommende statslige bygge- og anlægsopgaver skal testes i forhold til

OPP. Her og nu skal det bl.a. testes, om det nye magasin for Rigsarkivet og et nyt fængsel bør etableres som OPP. Der

etableres puljer på bygge/bolig- og trafikområdet til at fremme regionale pilotprojekter, og der udarbejdes standardkontrakter,

vejledninger mv.Klar målsætningRegeringens målsætning er klar, og samtidig er det værd

at huske, at OPP bygger på samarbejde mellem to parter - offentlige og private.Derfor er jeg glad for, at en række

virksomheder og erhvervsorganisationer som DI, Dansk Handel & Service, HTS og Dansk Byggeri, har hilst regeringens initiativer

velkommen.Erfaringer fra udlandet viser, at OPP kan være en god metode til at få alle samfundets kompetencer i spil.

Også små og mellemstore virksomheder har været med fremme på banen.De har haft succes med at indgå

i konsortier, og de har været gode til at få kontrakter på delleverancer til større virksomheder.Mulighederne

i konsortier blev også fremhævet af direktør Ole Krog fra Dansk Industri i gårsdagens udgave af ErhvervsBladet.

Der er derfor ingen grund til at frygte, at små og mellemstore virksomheder ikke får fordele af et udbygget offentlig-privat

samarbejde.Handlingsplanen står ikke alene. Den er et led i regeringens målsætning om, at det offentlige skal

blive bedre til at bruge nye samarbejdsformer til at levere service bedst og billigst. Vi skal værne godt om skatteborgernes

penge.Mere samarbejdeOffentlig-privat samarbejde kan foregå på mange forskellige måder. I nogle tilfælde

kan det være klogt at bruge OPP. På andre områder, fx ældreområdet, har regeringen vurderet det mere

hensigtsmæssigt at etablere frit valg mellem offentlige og private tilbud.I 2002 var der således 34 private virksomheder

på ældreområdet - i dag er tallet ca. 170 virksomheder.Vi får ikke en bedre offentlig-privat arbejdsdeling

fra den ene dag til den anden. Både det offentlige og de private virksomheder skal have tid til at omstille sig til de nye toner.Men

regeringen har meldt klart flag. Og vi ser frem til friske muskler og et godt offentlig-privat samarbejde med både små,

mellemstore og store virksomheder - til gavn for os alle.