Der findes et liv efter virksomheden

Generationsskifte. Ejerledere har svært ved at give slip på deres firma, indtil de overbevises om, at livet går videre, viser interviews med 13 mikrovirksomheder.

Mange ejere af mindre virksomheder er så forelskede i tilværelsen som selvstændige, at de for sent tænker på, hvordan deres livsværk kan leve videre uden dem.

- En af de vigtigste grunde til, at generationsskifter bliver udskudt, er, at virksomheden er ejerens identitet. Især hvis der er udsigt til, at en fra familien vil tage over, er der ikke særligt fokus på ejerskifte. Hvis den pågældende så alligevel ikke ønsker at overtage firmaet, er det ofte for sent, siger erhvervskonsulent Michael Ahring Petersen, Væksthus Syddanmark.

Op til den danske konference i et toårigt EU-projekt, Reino, om generationsskifter i Haderslev i dag har han været med til at interviewe 13 mikrovirksomheder med op til ti ansatte om, hvordan de har oplevet processen omkring et ejerskifte, og hvilke rådgivningstilbud der virker.

- Når der bliver sat ord på, at det er et nyt kapitel, og det lykkes at gøre ejerlederen begribeligt, at der er et liv efter virksomheden, så kan det til gengæld næsten ikke gå hurtigt nok, siger Michael Ahring Petersen.

For den nye ejer er en af de største udfordringer at få styr på og være bevidst om de tavse aktiver i en virksomhed. Det gælder især kernekompetencer og viden samt den kultur, der gælder i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. At indføre stærke hierarkier i familieorienterede firmaer kan eksempelvis ødelægge ånden.

Uvildig rådgiver vigtigInterviewene med mikrovirksomheder inden for fremstilling og videnservice er foretaget af UdviklingsCenter Haderslev, Sydvestjysk Udviklingsforum og Væksthus Syddanmark. En anden af konklusionerne er, at det er vigtigt at have en uvildig sparringpartner i hele forløbet, typisk en erhvervsrådgiver uden forretningsmæssig interesse i at fastholde det gamle ejerskab.

Værdien af at have en gennemgående figur oplevede et par af de interviewede, Tove Due Sørensen og Henrik Fossum, da de i juli 2003 overtog deres arbejdsplads BW Skilte Reklame ApS i Haderslev af stifteren Bjarne Winther.

- Vi er begge håndværkere, så papirarbejdet var den største udfordring, og så skulle vi sætte os ind i al advokat- og revisorsnakken. Det med banken var ikke så slemt, men om vi skulle være et aps eller drive firmaet under en anden form var et de store spørgsmål, siger Tove Due Sørensen.

Problemfri overgangDen gratis iværksætterhjælp blev styret af etableringsrådgiver Bent Høck, og de to nye ejere af BW Skilte Reklame fik også tilbudt opfølgning efter nogen tid. Det gjorde de imidlertid ikke brug af, for de har oplevet de første år som selvstændige inden for produktion af indendørs og udendørs skilte, bilreklamer, butiksfacader og print som ret problemløse. De har nok at lave, og i fjor ansatte de en faglært skiltemaler for at kunne følge med.

- Desuden har vi en ekstern bogholder, for vi satte begge som en betingelse, at ingen af os ville fakturere eller have noget med det øvrige papirarbejde at gøre, siger Tove Due Sørensen.

De vidste på forhånd, at det var et godt firma, de overtog, og de har således bevaret både firmanavn og revisor.