Der er stadig overskud på betalingsbalancen

For perioden september-november viste betalingsbalancen et overskud på 6,5 mia. kr. mod 7,8 mia. kr. i samme måneder året før.

Læs mere
Fold sammen
Bag denne udvikling ligger der forbedringer for varer, mens der er forringelser for tjenester.

Det sæsonkorrigerede overskud på handelsbalancen for november er på 5,4 mia. kr.

Dermed er det gennemsnitlige månedlige overskud for september-november på 5,5 mia. kr. Det er en stigning på 1,2 mia. kr. i forhold til de foregående tre måneder. Stigningen skyldes en nedgang i importen på 7,4 pct., mens eksporten er faldet med 3,0 pct.

Både importen og eksporten steg i november med henholdsvis 3,0 og 2,2 pct. i forhold til måneden før.

Siden sidste offentliggørelse i december er handelsbalancen revideret ned med 2,0 mia. kr. på grund af sent indkomne oplysninger om import og eksport. Der blev importeret varer for 3,9 mia. kr. mere end først indberettet og eksporteret for yderligere 1,8 mia. kr.

Især importen af skibe og fly er årsag til revisionen.

Ritzau