Der er stadig nok at tage fat på

Debat. To debatører fra interesseorganisationen Virksomme Kvinder mener, at der stadig er nok at tage fat på i bestræbelserne på at skabe bedre vilkår for selvstændige.

Erhvervsbladet sætter den 13. august blandt andet fokus på designere, kunstnere med flere, der ikke kan betragte udgifter til tøj i forbindelse med erhverv som driftsudgifter.

Andre grupper af selvstændige oplever også urimelig behandling af ejeren/ejerne, selv når der er firmalogo på tøjet og de ansatte får udleveret nøjagtig det samme arbejdstøj.

Vi ser det også på et helt andet område, som vi i årevis har kæmpet for at få ændret, nemlig muligheden for at betragte udgifter til sygdoms-, aes- og arbejdsskadeforsikringer som en driftsudgift, når det drejer sig om personligt ejede virksomheder.

Vedrørende barselsudligningsreglerne har vi været til møde med familieminister Carina Christensen for at drøfte problemerne med manglende dækning for de selvstændige i personligt ejede virksomheder samt de medarbejdende ægtefæller med overført indtægt.

Lovgivning med sneglefartVi forelagde vort forslag, der tager udgangspunkt i ATP-registrering under cvr.-nr-.

Denne model kan allerede bruges af selvstændige, der driver virksomheden i selskabsform samt af medarbejdende ægtefæller med lønaftale. Vi afventer her ministerens udspil.

Selv om der er blevet flere selvstændige, så bevæger lovgivningen sig stadig med sneglefart.