»Der er lidt dem-og-os over det«

Familievirksomheden Midtfyns Elektro blev for toethalvt år siden købt op af en langt større koncern. Efter en meget kort overlevering forlod familien helt virksomheden.

Læs mere
Fold sammen
Søren Christensen kendte udmærket Bent Riise Pedersen og hans familieejede virksomhed Midtfyns Elektro. De var konkurrenter og mødtes af og til.

I dag er virksomheden en del af Grene Industri-koncernen, som igen er en del af det børsnoterede Schouw & Co i Århus. Søren Christensen er adm. dir. i Grene, og Bent Riise har trukket sig tilbage. Midtfyns Elektro producerer elektriske styretavler og reparerer og vedligeholder elektromekanik. Den blev købt op og er nu en del af en langt større koncern.

Familievirksomheden Midtfyns Elektro blev etableret tilbage i 1940erne af Riise-familien. Den omsatte ved overtagelsen den 1. januar 2001 for 70 mio. kr. og havde 70 medarbejdere.

»Bent Riise gjorde det klart, at han ikke ville fortsætte i virksomheden. Han lagde ikke skjul på, at det ville blive svært for ham at skulle se på, at der blev lavet om på tingene. Men vi blev enige om en overgangsperiode på tre-fire måneder, hvor han fortsatte som adm. dir., og jeg sad ved siden af og sugede til mig,« fortæller Søren Christensen, der ikke selv har ejerandele i Grene-koncernen.

Overskuelig integration
»Vores fordel var, at vi kendte Midtfyns Elektro rigtig godt, som de gode konkurrenter, de var. Samtidig passede virksomheden utroligt godt ind i vores landsdækkende koncept, og derfor var integrationen overskuelig.«

»Men det er klart, at det er væsensforskelligt at have en enkelt virksomhed med en enkelt ejer, der kan overskue og beslutte alt, og en større koncern, hvor beslutningsvejene bliver længere, forretningsgangene skal tilpasses hele koncernen, og der skal skabes en fælles etik og et fælles værdisæt.«

Bent Riise var selv helt på det rene med, at Midtfyns Elektro havde en størrelse og var i en position, hvor der skulle ske noget. Der var behov for nye tanker, en ny udvikling, investeringer med videre. Og det kunne Grene-koncernen og Søren Christensen komme med.

»Vi har meget bevidst stille og roligt taget det trin for trin. Først konsolidering, så integration og så nye beslutninger,« siger Søren Christensen. Pr. 1. maj 2004 skiftede de således ud på nogle lederposter.

»Det er utrolig svært at håndtere hjerteblodet i en familievirksomhed. Hjerteblodet skal med over, det er den væsentligste kapital overhovedet, ingen tvivl om det. Men der kan også være barrierer, som er svære at få brudt ned. Der er stadig lidt dem-og-os over det,« siger Søren Christensen.