Der er ingen vej udenom Kina

Læs mere
Fold sammen
Handelsvirksomheden Grene-koncernen med hovedkvarter i Skjern er et næsten skræmmende eksempel på, hvor stærk

konkurrencen fra Østeuropa og Fjernøsten forekommer.På den ene side er koncernen negativt præget af,

at mange kunder, især underleverandører i jern- og metalindustrien, har det svært i kølvandet på udflagning

af produktion til lavtlønslande.På den anden side åbner koncernen om kort tid selv et indkøbskontor

i Kina.Der er ikke nogen vej uden om, hvis konkurrenceevnen skal bevares, konstaterer koncerndirektør Per Frank, Grene

koncernen.Allerede i dag køber vestjyderne transmissionskomponenter som kæder og tandhjul, arbejdstøj og

beskyttelsesfodtøj i Kina.Disse ting blev tidligere produceret i Europa. Indkøbene vil ikke bare ske i Kina men

også i flere andre lavtlønslande som bl.a. Indien, og udviklingen vil accellerere de kommende år, oplyser Per Frank.Han

mener ikke, de arbejdskraftintensive produktioner kan fastholdes i Danmark. Grene-koncernen har selv produktion af bl.a. ventilblokke

til hydrauliske systemer, men den produktion er så gennemautomatiseret, at lønudgifterne ikke spiller nogen nævneværdig

rolle.

Vindmølleindustrien

Mens man oplever vigende omsætning af hydraulikkomponenter til de små- og mellemstore

kunder, er der fremgang at spore på de store, hvor ikke mindst vindmølleindustrien har været med til at trække

i den rigtige retning, men totalt set må koncernen i det seneste årsregnskab notere sig en mindre tilbagegang i omsætning.Hydraulik

er kun det ene ben i Grene-koncernen.Det største forretningsområde er salg af reservedele og tilbehør til landbrugsbranchen.

Heller ikke her har man undgået en vis turbulens.Forværrede økonomiske forhold for landbruget i alle de

fem lande, koncernen er etableret i, som følge af dårlige svine- og mælkepriser har ført til en lidt lavere

omsætning. Samtidig skal koncernen rustes til en ny struktur i landbruget, hvor antallet af landbrug mindskes samtidig med, at

de skifter karakter til at være en slags moderne industrivirksomheder med alt, hvad det indebærer af elektronisk handel

via internettet og levering på det enkelte landbrug.Grene-koncernen arbejder i øjeblikket på at lægge

sine kataloger ud på nettet som første skridt i den retning.Ifølge Per Frank skal der arbejdes målrettet

med at udvikle nye koncepter, der matcher denne udvikling.Samtidig skal organisationen være endnu mere markedsorienteret

med alt, hvad det indebærer af stram omkostningsstyring og effektiv logistik.

ValutakurserAgro-området i koncernen

er i det seneste regnskab negativt påvirket af et kraftigt fald i polsk og norsk valuta i forhold til den danske krone. Det

alene har reduceret omsætningen med 23 mio. kr. i forhold til året før og resultatet med 6,5 mio. kr.Grenes

tredje ben er industriområdet, som tidligere har hørt under det oprindelige selskab, Chr. C. Grene, der er "agro-selskabet",

men industridelen skilles nu ud som et selvstændigt selskab, Grene Industri-Service A/S.Det sker, ifølge Per Frank,

for bedre at kunne måle resultaterne på begge forretningsområder.Planen er i øvrigt, at Grene Industri

skal udvikle sig til en landsdækkende organisation enten via etablering af egne afdelinger eller via opkøb af eksisterende

forretninger. Industriområdet var i øvrigt lyspunktet i fjor, idet der samlet set var fremgang.Per Frank lægger

ikke skjul på, at 2003 var et vanskeligt år, men opfattelsen er, at man ikke har tabt markedsandele.- Vi må

blot konstatere, at vi i 2003, under de givne omstændigheder, nåede det bedst mulige resultat, siger han.Koncerndirektøren

venter et resultat for 2004 på niveau med 2003.Koncernen, der ikke mindst satser på ekspansion i Centraleuropa med

Polen som springbræt, har aktiviteter i alle de nordiske lande og Polen, hvor man sidste år indviede et nyt, stort logistikcenter.

Det er også på de polske aktiviteter, man skal finde forklaringen på forøgelsen af medarbejderstyrken.

Grene-koncernen er 100 pct. ejet af det børsnoterede Aktieselskabet Schouw & Co. i Århus.