Der er er penge i innovation

Innovationsmåling. De innovative plastvirksomheder har bedst indtjening. Ny værktøjskasse skal få flere virksomheder til at tænke i de baner.

Innovation ryger lige ned på bundlinjen. Sammenhængen mellem evnen til at udvikle og indtjeningen er entydig hos 18 plastvirksomheder, der som led i Plastindustriens store innovationsprojekt har deltaget i en benchmarkundersøgelse.

- Mange af virksomhederne er dygtige til at forfine produktionen og hente de sidste procenter der. Men de er ikke så gode til forretningsudvikling og vejen til markedet, siger projektleder, chefkonsulent i Plastindustrien Claus Henriksen.

De 12 underleverandørvirksomheder og seks producenter med egne produkter i benchmarken har fra 15 til 300 medarbejdere, og de over 6.000 svar fra over 100 ledere ledsages snart af en innova-tionsmåling med deltagelse af yderligere 50 virksomheder. Resultatet af den bliver præsenteret på Innovationsdagen den 6. september. Tre casevirksomheder har deltaget i individuelle innovationsforløb, blandt dem Micotron A/S i Sønderborg, der har valgt at satse på en kombination af produktudvikling/produktion tæt ved kunderne i Danmark og produktion hos en partner i Malaysia.

- I Danmark skal vi kunne tilbyde det bedste, og i globaliseringens tidsalder er en af udfordringerne at kunne levere til global pris. Derfor skal vi kombinere det bedste fra de to verdener, siger Claus Henriksen. De deltagende virksomheder har fået målt deres innovation på områder som fysis-ke produkter, forretningsmodel, serviceydelser og rådgivning, leverancesystemer og vejen til markedet.

Traditionelt er plastvirksomheder etableret af teknikere og ingeniører, der har styrken i produktionen, mens de har behov for at udvikle deres forretningsmodel samt salg og markedsføring.
I samarbejde med Valcon Innovation er der som led i Plastindustriens projekt sammensat en værktøjskasse med praksisnære og konkrete råd om, hvordan plastvirksomheder i Danmark kan sætte kursen mod en mere innovativ retning. Det er der nemlig penge i.