Der er brug for kloge skattelettelser

Minikronik. Det skal være mere attraktivt at arbejde i Danmark og derfor er der brug for gennemtænkte skattelettelser, mener Ole Krogh fra HTS.

Skattedebatten raser for øjeblikket. Og det er godt, for der er behov for at diskutere, hvordan det bliver mere attraktivt at arbejde i Danmark.

Situationen i dag er, at mange virksomheder har problemer med at finde arbejdskraft for slet ikke at tale om velkvalificeret arbejdskraft. Samtidigt øger politikerne det offentlige forbrug i en hidtil uhørt grad, hvilket gør det endnu sværere for erhvervslivet at skaffe den fornødne arbejdskraft.

HTS' medlemmer mangler i dag over 10.000 medarbejdere, hvilket svarer til tabte ordrer på årsbasis for over 8 mia. kr. Det er et problem ikke blot for virksomhederne, men for hele samfundet.

Focus på topskatHTS spurgte fornyeligt medlemmerne om, hvordan de kan få deres nuværende medarbejdere til at arbejde mere for at løse dette problem. Tre ud af fire svarer, at enten skal top- eller mellemskatten reduceres. Og af disse peger to ud af tre på, at politikkerne skal fokusere på topskatten.

Dette bør være overraskende for alle dem, der er modstander af lettelser i topskatten ud fra betragtningen, at det er en rigmandsskat. HTS organiserer nemlig virksomheder, der beskæftiger mange ufaglærte som fx chauffører. Og rent faktisk betaler en tredjedel af lastbilschaufførerne topskat.

Topskatten er således ikke forbeholdt direktøren, men har efterhånden bredt sig til den almindelige medarbejder, og det er et problem.

100.000 flere 'ekskusive'960.000 danskere betaler i dag topskat. I 1994 var det "kun" 616.000. Alene under den nuværende regering er der kommet 100.000 flere i den "eksklusive" klub. Det er et problem, for det ødelægger folks lyst til at yde en ekstra indsats eller til at dygtiggøre sig, når de skal aflevere op til 63 procent af den sidst tjente krone til de offentlige kasser.

Nye medarbejdereVi spurgte også vore medlemmer, hvordan mulighederne for at rekruttere nye medarbejdere kan forbedres. Her peger to ud af tre igen på top- og mellemskatten, hvilket er med til at forstærke budskabet om, at disse jobskatter er yderst skadelige for den økonomiske vækst og dermed hele landets velstand.

Lavere skat på arbejde vil ikke blot gøre det lettere at motivere de nuværende medarbejdere til at arbejde mere, det vil også gøre det lettere at tiltrække og fastholde velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Lige som det bliver lettere at overtale den danske arbejdskraft til at blive hjemme og tage et nap med.

Hvem skal betaleMen hvem skal så betale regningen for disse skattelettelser, bliver der spurgt om? Hertil er der blot at sige, at alle og ikke mindst de svageste i samfundet betaler i dag en stor regning for de høje danske skatter, da disse er med til at udhule den danske konkurrenceevne. Høje skatter gør Danmark fattigere ikke rigere. Og at påstå at det koster noget, at fjerne en foranstaltning, der gør os fattigere, er i sandhed at vende tingene på hovedet. Så det er bare om at komme i gang, for hver dag skatterne ikke sænkes, bliver Danmark og danskerne lidt fattigere.