Den tavse Munk

Bestyrelsesformanden for Danmarks største kulturinstitution blev fredag fjernet fra sin post. Mogens Munk -Rasmussens indtræden i DRs bestyrelse blev set som kulturministerens forsøg på at gøre bestyrelsen mere professionaliseret. Men formandens tilknappede stil viste sig svær at forene med det stærkt politiseret miljø i DR-toppen.

Det er ikke, fordi han lider af medieskræk. I sine mange år som koncernchef i Nykredit var det Mogens Munk -Rasmussen, der tonede frem i offentligheden for at tale på virksomhedens vegne. Nykredits bestyrelse var der tilgengæld noget nær total stilhed omkring. Det var den i erhvervslivet klassiske model med en adm. direktør, der tegnede den daglige ledelse og virksomhedens åbenhed udadtil, og så en bestyrelse der debatterede bag vandtætte skodder. En model som Mogens Munk -Rasmussen forsøgte at bringe med ind i DRs ledelse, da han i oktober 2004 tiltrådte som bestyrelsesformand for det hedegange mediemonopol.

Men hvor diskretion og en vis grad af lukkethed er klassiske dyder inden for det private erhvervsliv, så er situationen en helt andet for en stor offentlig kulturinstitution som DR, der hver dag leverer en produkt, som stort set alle danskere har et forhold til. DRs uundgåelige tætte tilknytning til staten og hermed det politiske liv har i vidt omfang betydet, at institutionen gang på gang er blevet draget ind i det partipolitiske opgør. Og med politisk udpeget bestyrelsesmedlemmer, der ofte har brugt deres post til at plædere for partipolitiske synspunkter, er især DRs bestyrelse blevet opfattet som en forlængelse af den politiske slagmark.

Da den tiltagende storm omkring DRs budgetoverskridelse først blæste generaldirektøren Christian Nissen over bord og sidenhen bestyrelsesformanden Jørgen Kleener, blev ‘Munken’ placeret midt i dette politiske orkanøje af kulturminister Brian Mikkelsen. Munk afviste, at udtale sig om sin egen holdning til, om DR skulle have en professionel bestyrelse med henvisning til, at det var op til politikerne at træffe den afgørelse. Men han har aldrig lagt skjult på, at han ikke brød sig om, når bestyrelsesmedlemmer optrådte åbentmundet i den offentlige debat omkring DR. I et interview med Politiken kort efter hans indtræden i bestyrelsen kaldte han det således en »Utrolig dårlig idé,« når bestyrelsesmedlemmer var udtalte sig om DRs programindhold.

Men som krisen omkring DR Byens budgetoverskridelse begyndte at tage til i styrke, mødte Munk -Rasmussen stadig større kritik for sin lukkede ledelsesstil fra såvel politikere, medieforskere og hans eget bestyrelsesbagland. I en kronik i Berlingske Tidende udtrykte det netop udtrådte medlem af bestyrelsen, Rolf Bagger, at disciplinering af bestyrelsen havde været nødvendigt, mens han tilgengæld var meget kritisk over for formandens lukkethed.

»Bestyrelsesformand Mogens Munk -Rasmussen har lagt en høj og nødvendig grad af disciplin ned over bestyrelsesarbejdet. Møderne i den politiske og kulturelt meget sammensatte bestyrelse ledes stramt med fast og myndig hånd og stort set uden, at formanden selv ytrer sig. Desuden skyr han uformelle kontakter, og da jeg aldrig har talt med ham på tomandshånd, ved han sikkert langt mere om, hvad jeg står for kultur- og mediepolitisk, end omvendt. Bestyrelsen er også blevet pålagt tavshed over for offentligheden. Det er kun formanden, der udtaler sig. Hvilket han til gengæld sjældent gør. Det har han overladt til generaldirektøren,« skrev Rolf Bagger.

red@erhvervsbladet.dk

I takt med at kritikken af bestyrelsens rolle i den manglende økonomistyring af DR Byens byggeri tog til, så mødte også modellen med at lade den daglige leder, generaldirektør Kenneth Plummer, tegne butikken ud ad til en stigende kritik. Og det endte med, at Munk -Rasmussens til sidst kom på banen og måtte love mere åbenhed fra bestyrelsens side. I samme åndedrag erklærede han sin fuldstændige opbakning til Kenneth Plummer, en opbakning som han senere besejlede i et interview med Berlingske Tidende ved at kalde sig selv og Plummer for »én pakke,« underforstået at der lå et uudtalt karrierermæssigt skæbnesfællesskab mellem de to.

Mogens Munk -Rasmussens vej til toppen af det danske erhvervsliv har været lang og slidsom. Han er født i Fredensborg som søn af politiassistent Holger Knud Rasmussen. En rigtig mand i gammeldags forstand, hvor pligtfølelse og arbejdssomhed var vigtigere end empati og omsorg, og som har spillet en afgørende rolle i hele Mogens Munk -Rasmussens liv. I barndomshjemmet var det ikke ligefrem livlig debat, der kandetegnede tiden omkring middagsbordet.

»Nej, der blev ikke snakket meget. Min far var tit overhunden, der sad og vogtede på, at man spiste maden ordentligt og sådan noget. Det var ikke et livligt sted. Det var det ikke,« fortalte han i et interview med Berlingske Tidende i 2003.

Familien betyder meget for Mogens Munk -Rasmussen, og efter at have vært gift af tre omgangen er han far til to børn fra det første ægteskab, farfar, og papfar til sin nuværende kone, korrespondent Mette Munk -Rasmussens, to børn.