Den store asiatiske patenttrussel

Hidtil har danske virksomheder døjet med asiatiske konkurrenters ublu kopiering af produkter. Nu får truslen fra øst en ny dimension. Asiaternes voldsomt stigende patenteringsaktivitet gør det sværere at hente patenter hjem.

Man skal stå tidligt op for at følge med globaliseringen, der i rivende hast vender op og ned på fænomener, man troede lige så indgroede som skat, døden og dårlige præstationer fra AGF's superligahold. Se bare på de aktuelle problemer inden for patenteringsområdet, som vi beskriver i denne udgave af ErhvervsBladet MAX.

I mange år har danske virksomheder døjet med stadigt flere kopister, der snylter på dyrt forsknings-, udviklings- og markedsføringsarbejde ved at krænke patenter og sælge billige kopier af de danske virksomheders produkter. Tindrende ulovligt, men samtidig så guldglimtende lukrativt, at kopisterne – der ofte har base i Kina og andre dele af Fjernøsten – er blevet flere og flere og stadigt mere aggressive og ublu.

Den udvikling har kostet danske som vestlige virksomheder dyrt i ærgrelse, tabt salg, beskadigede varemærker og opslidende kampe for at standse kopisterne. Problemet synes svært at løse, og man skal være ganske blåøjet for at tro, at det forsvinder af sig selv.

Tværtimod tegner der sig et nyt problem på patentområdet for danske virksomheder, og også dette har sin rod i den buldrende asiatiske region. Karakteren er dog ganske anderledes.

Den voldsomme økonomiske fremgang i ikke mindst Kina har medført en kraftigt stigning i ansøgningen af patenter fra Asien, hvor man groft sagt altså historisk ellers mest har koncentreret sig om at krænke andres patenter. Kina er således i dag verdens mest patentaktive land.

Den udvikling har overrasket selv de internationale patentmyndigheder, som billedligt talt er blevet rendt over ende af de asiatiske horder og slet ikke kan nå at behandle de stadigt flere ansøgninger. Konsekvensen er længere sagsbehandlingstid og ifølge branchedeltagere også mindre grundig behandling af ansøgningerne. Det lammer ansøgerne, som dårligt kan føre produkter på markedet uden patentbeskyttelse, fordi de så slet intet våben har mod de kopister, som altså bliver flere og flere.

Det mest bekymrende ved den udvikling er, at den ser ud til at accelerere i fremtiden. Blandt patentagenter tales der om en risiko for, at hele det europæiske patentsystem risikerer at blive tvunget i knæ, hvis ikke dets kapacitet øges drastisk. Og det gør man ikke bare, for der er stor mangel på patentagenter, der skal mestre både sprog og jura foruden at være udstyret med høj teknologisk uddannelse.

For danske virksomheder kan der være håb om en løsning, idet Patent- og Varemærkestyrelsen med etablering af Det Nordiske Patentinstitut næste år håber at kunne sætte fart i behandlingen af internationale patentansøgninger. Men trods dette initiativ er der grund til at være bekymret. Kineserne trænger frem på alle fronter, og kæmper nu altså også i patentkontorerne.