Den skæve vækst

Mere overordnet ligger væksten især i hovedstadsregionen, mens Fyn og det ellers industrielt tunge Jylland sakker agterud.

Det handler især om, at de meget videntunge virksomheder har en tendens til at samle sig i hovedstaden, hvor de fleste uddannelsesinstitutioner

ligger, og hvor det er lettere at tiltrække veluddannet arbejskraft.


Den skæve erhvervsudvikling i Danmark kommer

til debat allerede i dag i Aalborg, hvor der holdes en jysk-fynsk erhvervskonference med deltagelse af både IT-minister Helge

Sander og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. I regeringens IT-politik er der da også sat midler af til at etablere

nye IT-centre i de jysk-fynske metropoler.


Men som en undersøgelse lavet af Videncenter Vækst hos Deloitte &

Touche viser, så kan enkelte kommuner gøre en forskel ved blot at føre en aktiv erhvervspolitik. F. eks. er det

næppe nogen tilfældighed, at en lang række virksomheder har slået sig ned i Ejby på det ellers så

initiativ-forladte Fyn. Ejby kommune har med gode erhvervsområder, nærhed og høj service overfor virksomhederne

formået at skabe et godt miljø. Hurtig sagsbehandling - især indenfor byggemodning, godkendelse og ændringer

i lokalplaner, er vigtige elementer.


For Danmark er det vigtigt, at erhvervsudviklingen finder sted over hele landet. Ingen region

bør alene være et turistområde med store koncentrationer af personer på overførselsindkomster, som

vi f. eks. ser det på Lolland.


Regeringen har på det seneste søgt at imødegå den udvikling -

bl.a. ved udflytning af statsinstitutioner som senest rigsarkivet, der nu flytter til Odense, hvor store industri-virskomheder er

lukket i de senere år.


Men hverken udflytning eller kommunal erhvervspolitik kan i det lange løb rette op på

en skæv erhvervsudvikling.


Det vigtigste er at skabe et godt erhvervsklima generelt indenfor Danmarks grænser og

udbygge vores i forvejen gode infrastruktur. Så bliver væksten nemlig så kraftig, at den også vil kunne mærkes

der, hvor kragerne vender.