Den høje skat er vognmænds største problem

Jeg kan langt hen ad vejen give dig ret i betragtninger om det romantiske

og fascinerende skær, der sættes i forbindelse med store lastbiler, men romantikken er stærkt aftagende.


Du

skriver, at mange af erhvervets udøvere er "ratvridere" og har for dårlig uddannelse. Der er jeg ikke enig.

Erhvervet har utallige stiftere af store og solide transportvirksomheder, som ikke har en uddannelse, men kommer fra landbrugs- og

håndværker-miljøer. Nej set med mine øjne så har erhvervet en håndfuld andre problemer:


Vognmænd

med ansatte og en god organisation, hvor alt er i orden, har et problem som det altoverskyggende, nemlig den høje skat på arbejdsindkomster,

med deraf følgende høj bruttoløn (nettolønnen er ikke for høj). Konkurreceevnen over for udenlandske

vognmænd, og de selvkørende er forlængst væk.


Et andet problem gælder de virksomheder, der har

bygget deres virksomheder op på basis af det traditionelle mønster i erhvervet. De presses dag for dag hårdere

og hårdere.


På den ene side af de stadig større virksomheder, hvis kapitalgrundlag hviler på eksterne

investorer, via børsen. På den anden side presses erhvervet af de selvkørende, som du kalder "ratvridere".

De indleder deres karriere med for deres feriepenge at erhverve en vognmandstilladelse, og på vej hjem fra kurset får

de på en eller anden måde det nødvendige materiel.


Ved at udstyre dem med kreditkort hjælper forskellige

organisationer dem det sidste stykke vej til en virkelighedsfjern hverdag i forhold til driftsomkostninger og kostpriser. Overraskelsen

kommer med posten tre måneder senere.


Jeg tør også vove den påstand, at det skattefrie tillæg,

som organisationerne skaffede de selvkørende, i de forkertes hænder er en boomerang til det traditionelle erhverv. Dette

udetillæg kompenserer næsten for en halvårsløn. Disse penge har speditørerne allerede halet op af

lommerne af transportørerne og fratrukket markedsprisen. M.h.t. FDB, ja så optræder kæden som enhver anden

speditør. (Forkortet af red.)