Den hidtil største udfordring

Selv om Esbjerg Industri El A/S på 20 år har vokset sig mellemstor, er en ordre på styretavler og procesinstallation

til Esbjergs nye forbrændingsanlæg til 35 jyske kommuners affald den hidtil største.


El-firmaet er underleverandør

for Babcock & Wilcox Vølund ApS., der leverer ovn- og kedelentreprisen til godt 170 mio. kroner i anlægget, der skal

brænde affaldet for et område med 610.000 indbyggere.


- Vi er vant til at lave styre-tavler og installation til affaldsanlæg, men

det er til anlæg i størrelsen to-syv megawatt, og dette er flere gange større. Jo større projekter, jo

mere planlægning og styring skal der til for at holde tidsplanen, siger projektleder Thomas Bjerrum, Esbjerg Industri El.


Firmaet

gik i gang med opgaven for et par uger siden, og venter i den travleste periode at have 5-10 medarbejdere fast beskæftiget ved entreprisen.
Systemet skal være færdig til test i begyndelsen af november. Firmaet ønsker ikke at oplyse, hvor stor ordren

på L90-anlægget er.


Ud over affaldssektoren arbejder Esbjerg Industri El med styringer til spånsugning i møbelindustrien

og projekter i fiskeindustrien, hvor det er underleverandør til de større tekniske leverandører.


Derudover

beskæftiger det godt 50 medarbejdere store firma sig med almindeligt installationsarbejde og fast service for virksomheder.


-

Dette er vores første projekt for Babcock & Wilcox Vølund, der laver mange af den slags anlæg, og det gør

naturligvis ikke projektet mindre spændende, siger Thomas Bjerrum.


Esbjerg Industri El har lavet styring til et forbrændingsanlæg

i Drammen i Norge og laver for tiden tavler til et projekt i Nordnorge.


Ved rejsegildet på det største anlægsprojekt

i Esbjerg-området i disse år kunne formanden for bygherren, andelsselskabet L90, V-byrådsmedlem i Silkeborg, Vagn

Larsen, berette om en lang og stenet vej frem mod den anden milepæl i etableringen af affaldsanlægget.


Men nu følger

projektet planen.


Første spadestik blev taget i maj i fjor, og om 11 måneder indvies anlægget.


- Jeg

tror ikke, vi vil se flere anlæg med kapacitet i størrelse med dette anlæg i de nærmeste år. Affaldsmængderne

er vigende på grund af konjunkturerne, især erhvervsaffaldet går tilbage, og generelt er der tale om et fald på

ca. fem pct.


- Der er luft nok med den eksisterende kapacitet, men det kan naturligvis ændre sig, siger Vagn Larsen, der

også er nyvalgt formand for foreningen af fælleskommunale affaldsselskaber, Reno-Sam.


Esbjerg blev valgt som hjemsted

for L90-anlægget, fordi stedet bedst opfyldte kravene til miljø, transportveje og hensynet til at udnytte varme og strøm

optimalt.


I sommerperioden kan anlægget alene forsyne Esbjerg med varme, mens der må andre kilder til om vinteren.


L90-anlægget

kan forbrænde 180.000 ton affald årligt, og investeringen løber op i 636 mio. kroner.


Værkets driftschef,

Orla Sørensen, der kommer fra fire års udstationering i et datterselskab af Kommune Kemi i Malaysia, er tiltrådt,

mens der ansættes en snes nye medarbejdere efter sommerferien.